Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Ευλογητός ο θεός!

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

«`Εχασα τον σύζυγο μου. Ευλογητός ο θεός!
Ο πρεσβύτερος υιός μου έπεσε με τα όπλα ανά χειρός. 
Ευλογητός ο Θεός!
Ο δεύτερος και μόνος υιός μου,δεκατετραετής την ηλικίαν μάχεται μετά των Ελλήνων και πιθανώς να εύρη ένδοξο θάνατον. 
Ευλογητός ο θεός!
Αλλά θα νικήσωμεν ή θα παύσωμεν μεν ζώντες,αλλά θα έχωμεν την παρήγορον ιδέαν,ότι εν τω κόσμω δεν αφήσαμεν όπισθεν την παρήγορον ιδέαν,ότι εν τω κόσμω δεν αφήσαμεν όπισθεν ημών δούλους `Ελληνες»
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Α , μ'όλα τα γράμματα κεφαλαία!