Τα Θρησκευτικά στην Ευρώπη

Του Ματθαιου Τσιμιτακη

H συζήτηση για το μάθημα των θρησκευτικών δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρώπη. Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα ποικίλλουν πολύ πέραν της διάκρισης ανάμεσα στη θρησκειολογική και την κατηχητική θέση που πόλωσαν τη συζήτηση στη χώρα μας.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και τη χαρτογράφηση του μαθήματος σε 29 χώρες, που έκανε για λογαριασμό του η θεολόγος εκπαιδευτικός κ. Ολγα Γριζοπούλου, δεν υπάρχει ενιαία γραμμή γύρω από το θέμα, ακόμα και σε κοινωνίες οι οποίες προσομοιάζουν στην ελληνική, όπως η ιρλανδική ή η ιταλική. Σε 22 από τις 29 ευρωπαϊκές χώρες το μάθημα διδάσκεται με ομολογιακό (κατηχητικό) τρόπο, ενώ μόνον σε 7 προτιμάται ο θρησκειολογικός και συγκεκριμένα στις: Αγγλία, Δανία, Εσθονία, Ουαλλία, Σκωτία, Σλοβενία και Σουηδία.