Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

ΝΥΚΤΑ ΕΙΔΟΝ ΚΑΤ΄ ΟΝΑΡ ΟΤΙ ΕΥΡΕΘΗΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Οπτασία του μακαριστού Γέροντα  Φιλόθεου Ζερβάκου

«Νύκτα τινά είδον κατ΄ όναρ ότι ευρέθην εν Κωνσταντινουπόλει εντός του Ιερού Ναού της του Θεού Αγίας Σοφίας, ιστάμενος μόνος εις το αριστερόν κλίτος του Ναού.

Εις το δεξιόν κλίτος ευρίσκοντο άνδρες και γυναίκες ολοφυρόμενοι και γοερώς κλαίοντες. Τινές ήλθον προς με και κλαίοντες μοι είπον. ο Πατριάρχης και ο Βασιλεύς εκοιμήθησαν και δεν εγείρονται. σε παρακαλούμεν ελθέ να τους εγείρης. Έσπευσα και είδον τον Πατριάρχην ενδεδυμένον την πατριαρχικήν στολήν, εξηπλωμένον κείμενον ωσεί νεκρόν εν τω εδάφει του Ναού. Κατ΄ αρχάς τω εφώνησα μεγαλοφώνως. εγέρθητε Μακαριώτατε, λυπηθήτε το ποίμνιόν σας, τους χριστιανούς οι οποίοι κλαίοντες και οδυρόμενοι αναμένουν να εξυπνήσετε. Αλλ΄ επειδή ο Πατριάρχης έμενε νεκρός ακίνητος, επλησίασα, έθεσα την δεξιάν μου επί τον νώτον αυτού και προσεπάθουν να τον εγείρω. Μετά πολλού κόπου τον εσήκωσα έως δύο σπιθαμάς, αλλ΄ ήτο τόσον βαρύς, ώστε η χειρ μου εκ του βάρους ησθανόμην ότι εκινδύνευε να εξαρθρωθεί, και μη δυνάμενος να τον κρατήσω έπεσε πάλιν ως νεκρός.

Μετ΄ ολίγον η χειρ μου η δεξιά η οποία έτρεμε και επόνει έπαυσε να πονεί και να τρέμει και τότε έτρεξα εις τον Βασιλέα, όστις ωσαύτως εκοιμάτο ως νεκρός ανακείμενος 6 – 7 μέτρα μακράν του Πατριάρχου. Προσεπάθησα, κατέβαλον πάσας τας σωματικάς μου δυνάμεις να τον εγείρω, αλλ΄ εστάθη αδύνατον. Επάνω εις την μεγάλην μου αγωνίαν και την θλίψιν μου, ην είχον διότι δεν ηδυνήθην να εξυπνήσω τον Πατριάρχην και τον Βασιλέα, εξύπνησα.

Ο μεν Πατριάρχης εικονίζει την Εκκλησίαν, την οποίαν αντιπροσωπεύει, ο δε Βασιλεύς εικονίζει την πολιτείαν. Και η Εκκλησία και η πολιτεία και οι τούτων άρχοντες εις τας παρούσας πονηράς ημέρας κοιμώνται τον βαρύτατον ύπνον της αμελείας και της ραθυμίας. Εάν δεν εξυπνήσουν και δεν εγερθούν, εάν δεν εξυπνήσουν δε και τον κλήρον και τον λαόν εις μετάνοιαν, εις εργασίαν των εντολών του Θεού, των αρετών και των καλών έργων, θα δώσουν λόγον εν ημέρα κρίσεως και θα τιμωρηθώσι»

 Ο ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ (Ο ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ 1884 – 1980), ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1980, σ. 586 κ.ε.

πηγή

Η Ρωμανία αν πέρασεν [Δέηση Πόντου]

Τίτλος: "Το κάνουμε για να μην λέτε ότι δεν το κάναμε"

Ολοζώντανη μετάδοση κατεψυγμένου εορτασμού.
Όλοι είναι στην θέση τους. Αν μη τι άλλο, το τελετουργικό είναι όπως πάντα άψογο. Οι ψαλτάδες, οι παπάδες, ο αρχιεπίσκοπος, το εκκλησίασμα, καμιά 50αριά άνθρωποι αραιοί στον Καθεδρικό της Αθήνας.
Στο ναό εισέρχεται σεμνή μαυροφορούσα, ως προσερχόμενη σε κηδεία και όχι σε Ανάσταση, η προσφάτως αφορισμένη πολιτική προϊστάμενος και υπουργεύουσα στα της θρησκείας. Φορά μάσκα λευκή για να κάνει κοντράστ και να φαίνεται πιο έντονα πάνω στα μαύρα. Είναι πάντα συγκινητική η στιγμή που οι πολιτικοί συναντιούνται με την ιεραρχία. Τόσο που αναγνωρίζει κανείς ότι η πολιτική χαρακτηρίζει με απόλυτα και φυσικό τρόπο και τους δύο χώρους. Μόνο η αμφίεση αλλάζει και τα μέσα. Ευλόγως της παραχωρείται η τιμητική πρωτοκαθεδρία στα δεξιά του αρχιεπισκόπου.
Ένας προσεκτικός οφθαλμός θα παρατηρούσε ωστόσο, ότι η υπουργός είναι η μόνη μέσα στην εκκλησία που φοράει μάσκα. Ούτε οι ψάλτες φορούν, ούτε οι παπάδες, ούτε ο αρχιεπίσκοπος, ούτε καν ο συνοδός της ασφάλειας της, ούτε το εκκλησίασμα! τι άραγε συμβαίνει; Τόσο πολύ φοβάται τον ιό η σεμνή και μαυροφορούσα υπουργός μας, ή μήπως θέλει να μας πει κάτι άλλο; Μήπως θέλει να μας υπενθυμίσει με αυτό τον τρόπο τον λόγο, χάριν του οποίου η κυβέρνηση της σε συμφωνία με την ιεραρχία έκλεισαν τους ναούς και στην ουσία απέκλεισαν την Ανάσταση από τον λαό; Σαν να θέλει να μας υπερτονίσει " Δεν φταίμε εμείς, ο ιός μας ανάγκασε. Να, εγώ φοράω ακόμα μάσκα" και ας είναι η μοναδική μέσα σε 100 άτομα (άντε και καναδυο ακόμα). Αν είναι έτσι, τότε ισχύει αυτό που λένε για εκείνον που αισθάνεται ένοχος. Ότι προσπαθώντας δηλαδή να κρύψει την ενοχή του στην πραγματικότητα την φανερώνει ασυναίσθητα.
Πρέπει όμως να τηρηθούν τα προσχήματα και οι τέλειες δικαιολογίες πρέπει να βασίζονται σε εύλογες αιτίες για να γίνονται αποδεκτές. Από την άλλη πρέπει να τηρηθούν και τα πρωτόκολλα.
Ο Θεός να με συγχωρέσει που κολάζομαι, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ λείπει κάποιο βαθύ συναίσθημα. Μπορεί το θέατρο στην πολιτική να είναι μια αναγκαία συνθήκη πειθούς και εξαπάτησης, αλλά το θέατρο στην εκκλησία πρέπει να περιορίζεται μόνο στην επανάληψη των εξωτερικών τύπων της λατρείας. Αν προσπαθήσει να υποκαταστήσει και την ουσία, τότε καταλήγει στην τυπολατρεία.
Γ.Γ.Γ

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Μέσα σέ τόση ὀμορφιά πῶς γίνεται οἱ ἄνθρωποι νά διαλέγουν τήν ἀσχήμια στούς τρόπους, στίς λέξεις, στίς σκέψεις;

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό

Όταν επέστρεψα στην Ινδία, ο νους και η καρδιά μου έμειναν στο μοναστήρι


Η Αικατερίνη Νεχαμάιια είναι σύζυγος του Ινδού ορθοδόξου ιερέα Κλήμη Νεχαμάιια.
 Η πρεσβυτέρα Αικατερίνη είχε την ευλογία να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα στη Μονή της Αναστάσεως (Νοβοντέβιτσι) στην Αγία Πετρούπολη και στη συνέχεια μοιράστηκε μαζί μας τις εντυπώσεις της γι’ αυτές τις αξέχαστες στιγμές.
Αικατερίνη Νεχαμάιια Αικατερίνη Νεχαμάιια
Ονομάζομαι Αικατερίνη Νεχαμάιια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια ινδουιστική οικογένεια, στην πόλη Τσανδραπούρ. Για την Ορθοδοξία έμαθα πριν από μερικά χρόνια και το 2012 βαφτίστηκα κρυφά από έναν ορθόδοξο ιερέα. Μετά τη βάπτισή μου ήρθαν πολλές δοκιμασίες, τις οποίες κατάφερα να ξεπεράσω με τη βοήθεια του Θεού. Ή, μάλλον, ο Ίδιος ο Χριστός τις ξεπέρασε για μένα. Ούσα ορθόδοξη χριστιανή, είχα ακούσει πολλά για τον μοναχισμό, τα μοναστήρια και τη ζωή εντός τους. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το βιβλίο «Σχεδόν Άγιοι», του Μητροπολίτη Πσκοφ και Πόρχοφ κ. Τύχωνα. Διαβάζοντάς το, μπόρεσα να ρίξω μια ματιά στη ζωή της Ιεράς Μονής των Σπηλαίων του Πσκοφ και στους γέροντες, όπως ο πατήρ Ιωάννης (Κρεστιάνκιν) και ο πατήρ Μελχισεδέκ. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχω ευκαιρία να βρεθώ σε κάποιο μοναστήρι, όμως η Πρόνοια του Θεού δημιουργεί τα θαύματα.
 
  Το 2015 ο Δεσπότης Αμβρόσιος, πρώην Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης και Αρχιεπίσκοπος Πετεργκόφ, έδωσε την ευλογία του σ’ εμένα και τον σύζυγό μου, Κλήμη, που ήταν τότε φοιτητής της Ακαδημίας, να παντρευτούμε στο παρεκκλήσι της Ακαδημίας. Με την ευλογία του Δεσπότη ήρθα στην Αγία Πετρούπολη την 1η Ιανουαρίου του 2016 και την 24η Ιανουρίου ο Σεβασμιώτατος μας πάντρεψε. Μετά έμεινα στην Αγία Πετρούπολη μέχρι το τέλος Μαρτίου. Εκείνην την περίοδο άρχισα να εξετάζω τις δυνατότητες να περάσω μερικές μέρες σε κάποιο μοναστήρι. Ήθελα να ζήσω τον μοναχικό βίο από κοντά και να περάσω τον χρόνο μου μέσα σ’ ένα πνευματικό περιβάλλον, μακριά από την καθημερινότητα. Για πολύ καιρό φαινόταν ότι η επιθυμία μου να δοκιμάσω τη μοναχική ζωή δεν θα πραγματοποιηθεί. Όμως, τον Μάρτιο μάθαμε ότι η δόκιμη αδελφή Μαργαρίτα της Μονής Νοβοντέβιτσι είναι φοιτήτρια του τμήματος Αγιογραφίας στη Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης. Με τη συνδρομή της λάβαμε την ευλογία της Καθηγουμένης της Μονής, της Γερόντισσας Σοφίας, να μεταβώ στο μοναστήρι.
Επιτέλους, οι προσευχές μου εισακούστηκαν. Είχα στη διάθεσή μου μία ολόκληρη εβδομάδα στη Μονή Νοβοντέβιτσι. Βρισκόμενη μπροστά στην πύλη της μονής, ένιωθα λιγάκι φόβο, επειδή ήταν πρωτοφανής εμπειρία για μένα, αλλά ταυτόχρονα αισθανόμουν και χαρά, επειδή πραγματοποιήθηκε το όνειρό μου. Στη διάρκεια της παραμονής μου στο μοναστήρι έμαθα πολλά καινούργια πράγματα. Λόγω του γλωσσικού εμποδίου ήταν δύσκολο να επικοινωνώ με τις μοναχές, όμως αυτές ήταν τόσο φιλικές, που δεν ένιωθα ξένη εκεί.
Μια φορά, στη διάρκεια του διακονήματος στον ναό σκέφτηκα πως θα ήταν ωραία ν’ αγναντέψω την ομορφιά του ναού από τον δεύτερο όροφο, από τον χορό, αλλά δίσταζα ν’ ανεβώ εκεί χωρίς άδεια, καθώς επίσης ντρεπόμουν και να ρωτήσω. Ξαφνικά, με πλησίασε μία μοναχή και με παρακάλεσε να σκουπίσω επάνω, στον χορό. Ξαφνιάστηκα τότε και χάρηκα ταυτόχρονα, επειδή ήταν ακριβώς ό,τι επιθυμούσα. Η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου για το μοναστήρι και τις αδελφές μεγάλωναν κάθε μέρα. Μου άρεσε κάθε δουλειά που μου ανέθεταν. Όταν εγκατέλειψα το μοναστήρι, λυπόμουν μόνο για το ότι δεν κατάφερα να μιλήσω με τη Γερόντισσα της μονής. Γύρισα στην Ινδία και θα θεωρώ ανεκτίμητες τις αναμνήσεις μου από το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι για πάντα. Θα επαναλάβω ακόμη μια φορά ότι δεν περίμενα ποτέ πως τελικά θα καταφέρω να επισκεφθώ κάποιο μοναστήρι, επειδή δεν είχα ούτε τις δυνατότητες ούτε τα μέσα. Όμως σύντομα ο Θεός μού υπενθύμισε ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο γι’ Αυτόν.
Ήμουν τυχερή και φέτος να βρεθώ στην Αγία Πετρούπολη και ήξερα από πριν πού θα μείνω. Αυτήν τη φορά είχα τη δυνατότητα να περάσω περισσότερο καιρό στο μοναστήρι Νοβοντέβιτσι, απ’ ό,τι προηγουμένως. Όσο περισσότερο χρόνο περνούσα εκεί τόσο περισσότερο αισθανόμουν το πνεύμα καλοσύνης και αγιότητας. Οι καθημερινές ακολουθίες και τα διακονήματα, αλλά και η ζωή από μόνη της εκεί, μου κατέστησαν φανερά πολλά πράγματα που δεν γνώριζα για τον μοναχικό βίο και μ’ έκαναν να τον αγαπήσω ακόμη περισσότερο. Φέτος, με την ευλογία της Γερόντισσας, η αδελφή Ντάρια μ’ έμαθε να φτιάχνω πρόσφορα, τα οποία τόσο είχαμε ανάγκη για τις ακολουθίες στην Ινδία.
Η αδελφή Ντάρια μ έμαθε να φτιάχνω πρόσφορα, τα οποία τόσο είχαμε ανάγκη για τις ακολουθίες στην Ινδία
Ενώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να ζήσω κάποια θαύματα, για τα οποία μίλησα αρχικά μόνο στον άνδρα μου, αλλά τώρα θεωρώ ότι πρέπει να τα μοιραστώ με όλους. Μια νύχτα πεινούσα πάρα πολύ, επειδή έχασα το μεσημεριανό φαγητό και συνεπώς είχα πονοκέφαλο. Αυτήν τη δύσκολη στιγμή θυμήθηκα τα λόγια του Χριστού: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ υμείς μάλλον διαφέρετε αυτών;» (Μτθ. 6, 26). Και ξαφνικά, προς έκπληξή μου, μία από τις αδελφές, μέσω της αδελφής Μαρίνας, μου παρέδωσε φρούτα, σοκολάτα και μπισκότα. Και όλα αυτά ήταν περισσότερα απ’ όσα είχα ανάγκη. Παρ’ όλο που αυτό το γεγονός μπορεί να σας φανεί ασήμαντο, για εμένα ήταν ένδειξη της Πρόνοιας του Θεού, της μέριμνάς Του ακόμη και για τις μικρές ανάγκες των δούλων Του, αν και είναι ανάξιοι.
Ιερά Μονή της Αναστάσεως Νοβοντέβιτσι Ιερά Μονή της Αναστάσεως Νοβοντέβιτσι
Αυτό ήταν ένδειξη της μέριμνας του Θεού, ακόμη και για τις μικρές ανάγκες των δούλων Του
Συνέβη κι ένα άλλο θαύμα. Την πρώτη μέρα της παραμονής μου στο μοναστήρι είχα δυνατούς πόνους στο στομάχι. Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου, στον ξενώνα για τους προσκυνητές. Λόγω του πόνου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και γι’ αυτό διάβαζα την ευχή του Ιησού. Η ώρα ήταν γύρω στις τρεις τη νύχτα, όταν αισθάνθηκα να με άγγιξε κάποιος. Ανοίγοντας τα μάτια, είδα μια άσπρη φιγούρα. Το άσπρο χρώμα της δεν ήταν χρώμα του φωτός, αλλά έμοιαζε με χρώμα ενός άσπρου υφάσματος, ενώ δεν είδα ούτε πρόσωπο ούτε χέρια. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είχαν συμβεί στην πραγματικότητα ή ήταν ψευδαίσθηση, που γεννήθηκε μέσα από τη συνείδησή μου, αλλά το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο πόνος έπαψε εκείνην τη στιγμή. Όταν τα διηγήθηκα στον άνδρα μου, μου είπε ότι μπορεί να ήταν Άγγελος ή κάποιος Άγιος. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό ακριβώς, αλλά ήταν πολύ ρεαλιστικό.
Στη Μονή Νοβοντέβιτσι το 2019 Στη Μονή Νοβοντέβιτσι το 2019
Εκτός τούτου, προς έκπληξή μου, έτυχε να συναντηθώ και να μιλήσω με την Καθηγουμένη της μονής, τη Γερόντισσα Σοφία. Είναι μορφωμένος άνθρωπος, Καθηγουμένη ενός μοναστηριού, που έχει αναλάβει πολλές και διάφορες υποχρεώσεις και ταυτόχρονα είναι πολύ απλή, φιλική, πρόθυμη, περιποιητική, σεμνή και φιλόστοργη. Έκανε τόσο πολλά για την ιεραποστολή στην Ινδία! Δεν μπορείς να μην την αγαπάς! Η Γερόντισσα μαζί με όλες τις αδελφές μού έδειξαν τόση πολλή αγάπη και φροντίδα. Τώρα έχω μια μεγάλη οικογένεια στην Αγία Πετρούπολη. Αγαπώ κάθε άνθρωπο στο μοναστήρι Νοβοντέβιτσι. Τα μάτια, η φωνή και το χαμόγελο της Γερόντισσας είναι πάντα στη μνήμη μου. Όταν ήρθε η ώρα να φύγω από το μοναστήρι, δεν ένιωθα ότι επιστρέφω στο σπίτι, αλλά ότι αφήνω το σπίτι μου, γιατί το μοναστήρι μ’ έκανε δική του. Ήταν πολύ δύσκολος ο αποχαιρετισμός. Και πώς αλλιώς; Όταν λαμβάνεις τόση πολλή αγάπη και φροντίδα, όταν αφήνεις την καρδιά σου στο μοναστήρι, πώς μπορείς να φύγεις χωρίς να κλαις; Μου λείπουν πολύ η Γερόντισσα και οι αδελφές. Επιστρέφοντας στην Ινδία, ο νους και η καρδιά μου έμειναν στο μοναστήρι. Δεν έχω αμφιβολίες ότι κάποτε, με τη βοήθεια του Θεού, θα επιστρέψω ξανά στο αγαπημένο μου μοναστήρι της Αναστάσεως του Κυρίου.
Αικατερίνη Νεχαμάιια
Μετάφραση από τα Ρωσικά της Κατερίνα Πολονέιτσικ

Περί της δήθεν μετάδοσης ιού στον Ιερό Ναό


Συνέντευξη με τον π. Σάββα Αγιορείτη (1/4)

Τὸ νόημα τῆς ζωής μου τὸ βλέπω στὸ νὰ βοηθήσω τοὺς ἄλλους νὰ βλέπουν τὸ νόημα τῆς ζωῆς..

Ο συμπαθής Γιώργος Θεοφάνους.

 Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο σπουδαίος συνθέτης μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη ζωή στην Κύπρο, τις μεγάλες επιτυχίες και τη συνεργασία του με τους κορυφαίους ερμηνευτές της μουσικής μας σκηνής.
η συνέχεια εδω

Οι αναιδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος.... Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία βρίσκονται στο δεύτερο, και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος....

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Άντε χάσου ρε αλήτη !

 Ηλίας Μόσιαλος: Στον ίδιο παρανομαστή με τον απατεώνα Τσιόρδα!
O ηλίας Μόσιαλος
Για το δαιμονισμό της μειοψηφίας εδώ 


Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Τραγικό να φοβόμαστε και να "σακουλιάζουμε" και τα ...δώρα του Θεού!

Πήλιο: Αντίδωρο σε σακουλάκι και δώρο μάσκα και αντισηπτικό

Στην πρώτη λειτουργία με πιστούς, μετά από τόσον καιρό, την Κυριακή της Σαμαρείτιδος όλα ήταν άψογα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Κορώπης, στη γνωστή Μπούφα Πηλίου. Ο κόσμος τήρησε τους κανόνες ασφαλείας, εφαρμόζοντας αντισηπτικό στα χέρια και κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας, μέσα και έξω από τον Ιερό Ναό. Λίγο πριν την απόλυση, κι αφού όλοι μαζί έψαλαν συγκινημένοι το “Χριστός Ανέστη”, ο εφημέριος, Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Πλακιάς, απευθυνόμενος προς το εκκλησίασμα, τόνισε:  

“Αγαπητοί μου Χριστιανοί, σεβόμαστε την ιερότητα του προσώπου. Του κάθε Προσώπου. Άλλωστε δεν είμαστε αριθμοί, αλλά Πρόσωπα! Βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Δημιουργήματα μοναδικά και ανεπανάληπτα του Αληθινού Θεού που έλαβε ανθρώπινη μορφή για τη δική μας σωτηρία! Και αυτή την ιερότητα, καλούμαστε να διακονήσουμε και να διαφυλάξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο. Ο Ιερός μας Ναός, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, κατάφερε και εξασφάλισε υφασμάτινες μάσκες προστασίας προσώπου, καθώς και μικρά μπουκαλάκια με αντισηπτικό gel για την υγιεινή των χεριών”.
 
Μαζί με το αντίδωρο (που σημειωτέον ήταν συσκευασμένο από τους/και τις επιτρόπους του Ναού σε ατομικά σακουλάκια), ο ιερέας χάρισε σε όλους τους πιστούς, από μία υφασμάτινη μάσκα προστασίας και αντισηπτικό gel για την υγιεινή των χεριών.

Πηγή:apotihisi

"Τσιορδίωση" λοιπόν το όνομα της ασθένειας του κορωνοϊού κατόπιν λαϊκής ψήφου!

«Τρεις απλές αρχές ζωής που έμαθα από τον π. Σεραφείμ Ρόουζ»


Ο π. Αλέξιος θυμάται τρεις απλές αρχές ζωής που έμαθε από τον π. Σεραφείμ. «Τις έμαθα» λέει, «όχι τόσο πολύ από τα βιβλία του π. Σεραφείμ όσο από αυτά που μου είπε σε διάφορες ομιλίες κατά τα χρόνια που πέρασαν. Η πρώτη από αυτές τις αρχές είναι:
“Είμαστε προσκυνητές σ’ αυτήν τη γη και δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο για μας εδώ“, πρέπει συνεχώς να το θυμόμαστε αυτό. Είμαστε απλώς παρεπίδημοι. Αυτή η ζωή είναι μόνο η αρχή μιας συνέχειας που δεν θα τελειώσει ποτέ. Τείνουμε να τη μεταχειριστούμε σαν να είναι μόνιμη και απαίσια σημαντική από την άποψη των σταυροδρομιών και της εκπαίδευσης και της προόδου και όλων εκείνων των πραγμάτων. Αλλά όλα θα πεθάνουν μαζί μας θα πεθάνει το σώμα μας• τίποτα από αυτά δεν θα πάει μαζί μας στον άλλο κόσμο. 
Ο π. Σεραφείμ θέλησε να μας διδάξει αρχές που θα μας κρατούσαν στην σωστή θέση καθόλη τη διάρκεια της ζωής και θα μας στήριζαν στις νέες και διαφορετικές καταστάσεις, τις περιστάσεις και τα προβλήματα. Επομένως, εάν πήγαινες σε αυτόν με μια ερώτηση για κάποιο ιδιαίτερο θέμα, μπορεί ή όχι να εξέταζε εκείνο το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά θα έδινε μια αρχή με την οποία κάποιος θα μπορούσε να αξιολογήσει ο ίδιος το πρόβλημα και να καταλήξει σε ένα ευλόγα νηφάλιο και αξιόπιστο συμπέρασμα. Αυτό είναι που κρυβόταν πίσω από την υπενθύμισή του σε μας πως είμαστε προσκυνητές σε αυτήν τη γη. 
Αυτό είναι μια αρχή, μια προϋπόθεση. Εξετάστε όλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει την περασμένη εβδομάδα ή τον μήνα, όλα τα πράγματα στην ιδιωτική ζωή μας που φαίνονται πολύ σημαντικά και μας εκνευρίζουν, συγχύζουν, που μας κάνουν να ανησυχούμε ή φοβόμαστε• και έπειτα ας σκεφτούμε ότι, εάν είχαμε θυμίσει στους εαυτούς μας ότι είμαστε μόνο προσκυνητές εδώ, τα πιο πολλά από τα “ζητήματά μας” είναι πολύ ασήμαντα, και πόση διαφορά θα είχε κάνει αυτό στην ποιότητα της ημέρας μας, της εβδομάδας μας, της ζωής μας.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και γένι 

Μια δεύτερη αρχή που ο π. Σεραφείμ με δίδαξε ήταν ότι η ορθόδοξη πίστη μας δεν είναι “κάτι” το ακαδημαϊκό. Αυτό ίσως φανεί περίεργο να ειπωθεί επειδή έχουμε τα δεδομένα των ογκωδών βιβλίων των αγίων Πατέρων και των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας, και επίσης των βίων των Αγίων – υπάρχουν τόσα πολλά. Φυσικά, υπάρχει ένα ακαδημαϊκό επίπεδο σ’ όλο αυτό το σύνολο, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Ο π. Σεραφείμ μου έγραψε μια φορά: “Μην αφήσετε ποτέ κανένα να πάρει όλα τα βιβλία μακριά από σας. Αλλά μην μπερδέψετε την ανάγνωση των βιβλίων με το πραγματικό νόημα, το οποίο είναι η βίωση της Ορθοδοξίας“… Ή Ορθοδοξία, μου είπε, δεν είναι τόσο πολύ θέμα του νου. Είναι ένα βίωμα, και είναι της καρδιάς. 
Μια φορά, όταν περπατούσαμε κάπου στην περιοχή του μοναστηριού, τον ρώτησα, “Πάτερ Σεραφείμ, ποιά είναι η αγαπημένη σας εικόνα της Θεοτόκου”; Σταμάτησε και είπε, “Δεν είναι κάποια”. “Αυτό είναι αδύνατον!”, είπα – “ο καθένας έχει μια αγαπημένη εικόνα της Θεοτόκου – ποιά είναι η δική σας;”. Σταμάτησε πάλι και με κοίταξε, πραγματικά με κατάπληξη, και είπε, “Δεν καταλαβαίνεις; Μ’ αρέσει πολύ το όλον της Θεοτόκου”. 
Αυτή ήταν μια πολύ βαθιά απάντηση: δεν μπορείς μόνο να διαλέξεις μία εικόνα και να πεις αυτή είναι η καλύτερη, ή αυτή είναι εκείνη που συμπαθώ περισσότερο. Είναι πράγματι το σύνολο, το όλον! Σε περιστάσεις όπως αυτή, ο π. Σεραφείμ ήταν σε θέση να μου υπενθυμίσει επανειλημμένα ότι η Ορθοδοξία πρέπει να βιωθεί, όχι μόνο να διαβαστεί, να μελετηθεί ή να γραφτεί κάτι σχετικά…

Η τρίτη αρχή ήταν πιθανώς η σημαντικότερη όλων. Ο π. Σεραφείμ μου είπε, “Εάν δεν βρεις τον Χριστό σε αυτήν τη ζωή, δεν θα Τον βρεις στην άλλη“. Για ένα χριστιανό της Δύσης, αυτή είναι μια καταπληκτική δήλωση. Τί σημαίνει αυτό πρακτικά; Δεν μιλούσε αυτός για τη μυστική εμπειρία ή δεν είχε τα οράματα ή κάτι παρόμοιας φύσεως. Καθένας που γνωρίζει τον π. Σεραφείμ συνειδητοποιεί ότι θα είχε μείνει μακριά από τέτοιου είδους συζήτηση. Αυτό που εννοούσε με το να “βρεις τον Χριστό” σε αυτήν τη ζωή είναι, πως κάποιος πρέπει πρώτα να εστιάζει στον Χριστό διαρκώς, ημέρα και νύχτα. 
Αυτό δεν αποτελεί μία συνήθεια προσευχής, όπως κάνει κάποιος στις εικόνες όταν βάζει το καπέλο του για να βγει από την πόρτα. Μάλλον, πρόκειται για την περίπτωση που κάποιος έχει στον νου του τον Χριστό όλη την ημέρα, σε κάθε περίσταση, σε κάθε ευκαιρία – να υψώνει κάποιος την καρδιά και τον νου του σε Αυτόν. Ο π. Σεραφείμ συνήθιζε να μου λέει, αναφερόμενος στην Καινή Διαθήκη: «Ο Θεός είναι αγάπη κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό, κι ο Θεός μέσα σε αυτόν… Η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο» (Α Ιωάν. 4:16,18). 
Βλέπετε, ήμουν ένα άτομο που φοβόταν, έτσι θα έλεγε, τέτοιου είδους λόγια. Και έπειτα θα εξηγούσε, “Καλά, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τέλεια αγάπη για τον Θεό, ή τον καθένα, επειδή είμαστε ατελείς. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια. Αλλά εάν κατοικούμε στην αγάπη και ο Θεός είναι αγάπη, κατόπιν ο Θεός κατοικεί σε μας. Και αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ερχόμαστε όλο και πιο κοντά, συνεχώς πιο κοντά, στον Χριστό σε αυτό τον κόσμο“. Και έτσι γινόμαστε λιγότερο φοβισμένοι έναντι της ζωής και των άλλων ανθρώπων, των προκλήσεων και των δυσκολιών.

Άλλα εδάφια που του άρεσε να αναφέρει ήταν, “Μικρά μου παιδιά, έφτασε το τέλος” (Ά Ίωάν. 2:18), και “Μη φοβάσαι το μικρό μου ποίμνιο. Σ’ εσάς ευαρεστήθηκε ο Πατέρας σας να δώσει τη βασιλεία του” (Λουκ. 12:32). Στα επόμενα χρόνια θυμήθηκα που ο π. Σεραφείμ επαναλάμβανε τέτοια εδάφια σε μένα – και έρχονταν στον νου μου σε περιόδους φόβου και κινδύνου. Αυτά τα εδάφια ήταν μια ιδιαίτερη ανάπαυση και παρηγοριά για μένα κατά την περίοδο της ξαφνικής ανάπαυσης της Ματιούσκας μου [ εννοεί την πρεσβυτέρα του, τη σύζυγό του], η οποία συνέβη αρκετά χρόνια αφότου ο π. Σεραφείμ είχε αφήσει αυτόν τον κόσμο. Αλλά, φυσικά, η μεγαλύτερη ανάπαυση από όλα, κατά τον θάνατό της, ήταν που γνώριζα ότι τώρα ήταν μαζί του.
Τελικά, θα επιθυμούσα να πω, με πολύ μεγάλη πεποίθηση, ότι ο π. Σεραφείμ βρήκε τον Χριστό σε αυτήν τη ζωή. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις, και αυτός είχε τόσα πολλά να δώσει. Από αυτό μπορούμε να ξέρουμε ότι ο Χριστός κατοίκησε πράγματι μέσα σε αυτόν»
πηγή π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ. Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ. ΤΟΜΟΣ Γ΄

Προς ενημέρωση και αφύπνιση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, πίνακας, υπαίθριες δραστηριότητες και εσωτερικός χώρος


<< Ιερέας προσφέρει θεία κοινωνία με μάσκα ! Στην Νεα Ιορκη , ΗΠΑ. Και μάλλον ειναι χειρότερα απο οτι νομίζουμε για κοιτάξτε πιο αναλυτικά την φωτο με ζοομ , τα δικά μου μάτια βλέπουν να φοράει πλαστικα γάντια ο ιερέας κρατώντας το άγιο ποτήριο , τι τραπέζια ειναι αυτά μπροστά στο ιερό ; Τι κατσαρόλα ειναι αυτή ;πάνω στο τραπέζι ; Και κάτω απο το τραπέζι αριστερά ενα καλάθι με Μπορντό χρώμα χαρτοπετσέτες μιας χρήσεως !( αντί για α. Τὰ Μάκτρα. Κόκκινα μανδήλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴ Θεία Μετάληψη Κλήρου καὶ Λαοῦ. Μ᾿ αὐτὰ σπογγίζουμε τὸ στόμα μας ὅταν δὲν καταπιοῦμε καλά. Ὅταν τὰ κρατᾶμε σωστὰ (μὲ τὰ δυὸ χέρια μας, κάτω ἀπὸ τὸ πηγούνι μας)>>

Σας το ξαναλέω, μας έρχονται χειρότερα.

Είδαμε να προσφέρουν στα χέρια των πιστών, είδαμε να απολυμανουν την αγία Λαβίδα σε ξίδι, είδαμε τώρα να προσφέρει η Αμερική την θεία κοινωνία με ξεχωριστό κουτάλι σε κάθε πιστό, κλπ.

 π. Γεράσιμος Ηλιού

Το ρωσσάκι που μας ελέγχει...


Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου

  Εἶπα νὰ γράψω κάτι γιὰ τὸν νεομάρτυρα Εὐγένιο Ροντιόνωφ  ξεχνῶντας ἔστω καὶ γιὰ μιὰ μέρα τὰ χάλια μας. Καὶ πάλι δὲν τὰ κατάφερα, οὔτε γιὰ μιὰ μέρα! 
Ὁ ἅγιος πολέμησε στὴν Τσετσενία γιὰ τὴν πατρίδα του καὶ δολοφονήθηκε τὸ 1996 μαρτυρικῷ τῷ τρόπῳ ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστές. Καὶ τὸ μαρτυρικῷ τῷ τρόπῳ μὲ τὴν ἔννοια ποὺ τὸ ἐννοεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ὄχι ἁπλῶς μὲ βασανιστήρια καὶ φοβερὰ ἐπώδυνο θάνατο.... Αὐτὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν κάνουν κάποιον νεομάρτυρα. Ἀλλὰ μὲ ρητὴ τὴν πρόταση νὰ γλυτώσει τὴν ζωή του, ἂν ἄλλαζε τὴν πίστη του καὶ γινόταν μουσουλμᾶνος. 

Βαπτισμένος κρυφὰ ἀπὸ τὴν γιαγιά του καὶ κάποιον ἀπείθαρχο Ρῶσο παπᾶ, ποὺ δὲν ἄκουγε τὴν πολιτεία τότε στὴ Ρωσία ποὺ ἀπαγόρευε τὶς βαπτίσεις γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τῶν Ρώσων ὅπως τὴν ἔβλεπαν οἱ κομμουνιστὲς (νὰ τὸ πρῶτο σημεῖο ποὺ μοῦ θύμισε πάλι τοὺς δικούς μας ῾῾ ἐπισκόπους῾῾, μὲ τὴν πλήρη ὑποταγὴ στὴν πολιτεία) ἔφερε ἀπὸ τὴν βάπτισή του στὸν λαιμό του ξύλινο σταυρό, τὸν ὁποῖο οἱ μουσουλμᾶνοι δήμιοι τοῦ ζήτησαν νὰ βγάλει ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸν λαιμό του. 
Προσέξτε: δέν τοῦ τὸν ἀφαίρεσαν αὐτοί, παρότι τὸν εἶχαν αἰχμάλωτο, ἀλλὰ ἀπαίτησαν νὰ τὸν βγάλει μόνος του, καθὼς ἔτσι, μὲ τὴν δική μας συμμετοχὴ γίνεται ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος ἀρνήθηκε, ὅπως καὶ τὴν πρόταση νὰ τοῦ χαριστεῖ ἡ ζωή, ἐὰν γινόταν μουσουλμᾶνος. 
Τὸ ἀποτέλεσμα θαυμαστὸ γιὰ τὸν ἅγιο καὶ τραγικὸ γιὰ τοὺς ἰσλαμιστὲς δημίους του: τὸν ἀποκεφάλισαν ἀργὰ καὶ βασανιστικὰ κόβοντας λίγο λίγο τὸ κεφάλι του μὲ ματσέτα (σχετικὸ βίντεο ὑπάρχει στὸ you tube). 
Δὲν εἶχε ἀκούσει, βλέπετε, ὁ ἅγιος τὴν θολολογία τῶν Ἑλλήνων δεσποτάδων. Νὰ προστατεύσει μὲ κάθε κόστος τὴν ὑγεία του. Νὰ μὴν τὴν θέσει σὲ κίνδυνο. 
Ἀφῆστε δέ, ποὺ πολεμοῦσε καὶ γιὰ μία πολὺ μικρὴ περιοχὴ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀχανῆ Ρωσία. Ἡ Τσετσενία εἶναι λίγο μεγαλύτερη γιὰ τὴν Ρωσία ἀπὸ ὅ,τι εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὰ 16 στρέμματα ποὺ κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι. 
Τὸ δεκαεννιάχρονο ρωσσάκι, γίγαντας δηλαδὴ μπροστὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ μᾶς ἡγεσία. Τὴν εὐχή του καὶ τὸ ἀνδρικό του φρόνημα νὰ ἔχουμε!
πηγή

Γ. Τράγκας: Τα εγκλήματα του κου Τσιόδρα

Γ. Τράγκας: Καλπάζουν οι 4 ιππότες της Αποκάλυψης – Makeleio.gr
Πυκνώνουν σε όλο τον κόσμο, οι αποκαλύψεις και οι αποδείξεις, ότι τα περισσότερα θύματα που δηλώθηκαν από covid-19 πέθαναν από άλλες αιτίες.
Ήδη η Ισπανία αναθεώρησε τον αριθμό των θανάτων και δήλωσε, ότι κατέγραψε 2.000 περισσότερους θανάτους ως covid-19.

Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ μετέδωσε η κεντρική τηλεόραση του Λιβάνου, ένα ρεπορτάζ που θα παίξω απόψε το βράδυ στο Action -24, αποκαλύπτει ότι οι Ιταλοί γιατροί παραβίασαν τις οδηγίες του βρόμικου οργανισμού που λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προχώρησαν σε νεκροψίες πτωμάτων, που καταγράφηκαν ότι πέθαναν από covid-19.
Αποδείχθηκε ότι τα περισσότερα περιστατικά στην Ιταλία, που εξετάστηκαν από τους Ιταλούς γιατρούς, είχαν πεθάνει από άλλες αιτίες.
Το ίδιο – όπως σταχυολογούμε συλλέγοντας πληροφορίες – συνέβη και στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι που πέθαναν σε προχωρημένη ηλικία από διάφορες ασθένειες, καταγράφηκαν και ανακοινώθηκαν από τον κο Τσιόδρα, ως θάνατοι από τον covid-19.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Σωτήρη Τσιόδρα - News - Youweekly
Προκειμένου να αποφύγει ποινικές συνέπειες και άλλες ευθύνες ο κος Καθηγητής, μέσα στο πλήθος των ήξεις αφίξεις και των αόριστων δηλώσεών του, είπε ότι «αυτή η πλαστή καταγραφή, γίνεται με οδηγίες του ΠΟΥ».
Όλη αυτή η μεθοδευμένη επιχείρηση κατατρομοκράτησης του κόσμου συντονίστηκε από τον ήδη κατηγορούμενο από τις αμερικανικές αρχές, Αιθίοπα πρόεδρο του ΠΟΥ κο Γκεμπρεγιέσους, που είναι υπάλληλος σε δύο διοικητικά συμβούλια εταιριών του Μπιλ Γκέιτς και πιόνι του Πεκίνου, λόγω στενών σχέσεων της Κίνας με την Αντίς Αμπέμπα. Οι κύριοι που θέλουν να εμβολιάσουν όλο τον κόσμο με εμβόλια που περιέχουν ως συντηρητικά – υδράργυρο και αλουμίνιο- είχαν και στην Αθήνα τους ανθρώπους τους.
Ο καθηγητής κος Τσιόδρας, σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών και ιατρικών κύκλων, έχει απόλυτη ευθύνη για την κατατρομοκράτηση του κόσμου και μαζί με ορισμένους λοιμωξιολόγους που χυδαία προωθούσαν φάρμακα στα δελτία ειδήσεων του ΣΚΑΙ και άλλων καναλιών, όπως ο κος Σύψας, ο κος Μόσιαλος και ορισμένοι άλλοι, εμπότισαν τον ελληνικό πληθυσμό με τον ιό της φοβίας και διέλυσαν την οικονομία.
Ο κος Τσιόδρας, τον οποίο ανακάλυψε και τον έκανε σύμβουλό του ο κος Μητσοτάκης, είναι κατ’ εξακολούθηση υπεύθυνος για εγκλήματα κατά του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας.
Το 2009 εισηγήθηκε την αγορά εμβολίων Η1Ν1 από τη GlaxoSmithKline. Αγοράσαμε 16,5 εκατομμύρια παρτίδες. Δεκαεξίμισι εκατομμύρια εμβόλια. Πληρώσαμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Και τότε ο άνθρωπος που διέλυσε μαζί με τον Μητσοτάκη την ελληνική οικονομία και τρομοκράτησε τους πολίτες, έσπειρε πανικό για τη γρίπη Η1Ν1. Τότε δεν έγινε lockdown, γιατί συγκρατήθηκαν οι άλλοι λοιμωξιολόγοι.
Ο κος Τσιόδρας μαζί με τον κο Κοντοζαμάνη – τότε πρόεδρο του ΕΟΦ- οι ίδιοι μοιραίοι άνθρωποι εισηγήθηκαν να πάρουμε τα εμβόλια Η1Ν1 με δήθεν οδηγίες του βρόμικου παγκόσμιου οργανισμού Υγείας.
Από τα εμβόλια εκείνα που αγοράσαμε από την GlaxoSmithKline, χρησιμοποιήθηκαν πάνω σε Έλληνες 360.000. Γεγονός, που κατήγγειλαν, τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης στη βουλή των Ελλήνων, όσο και πολλοί άλλοι.

Η κα Ξενογιαννακοπούλου, που διαδέχθηκε τον κο Αβραμόπουλο, επειδή κατάλαβε το σκάνδαλο και το έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού, ακύρωσε ορισμένες από τις παρτίδες που είχαμε αγοράσει με τις εισηγήσεις Τσιόδρα – Κοντοζαμάνη.
Τα εμβόλια Η1Ν1 ουσιαστικά, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, πάνω σε Έλληνες. Γιατί η GlaxoSmithKline που τα παρήγαγε, δεν είχε πουλήσει αλλού. Τα εμβόλια αυτά, όπως εκτιμούν, διακεκριμένοι επιστήμονες ήταν άκρως τοξικά, διότι ως συντηρητικό είχαν υδράργυρο. Πρέπει να σημειώσω, ότι ως συντηρητικό στα εμβόλια του κου Τσιόδρα, χρησιμοποιούνται εφιαλτικές ουσίες, όπως υδράργυρος ή αλουμίνιο. Ο κος Τσιόδρας, αποδείχθηκε στενός συνεργάτης και φίλος της GlaxoSmithKline και άλλων φαρμακευτικών εταιριών.
Μια επισταμένη ματιά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δείχνει ότι και το 2020 η GlaxoSmithKline και άλλες εταιρίες υπήρχαν χρηματικοί χορηγοί με διάφορα ποσά στον συγκεκριμένο καθηγητή, που επί 3 μήνες τρομοκρατούσε τον ελληνικό λαό και επέφερε πλήγματα τόσο στην ψυχολογία του, όσο και στην οικονομία του.
Όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να διαβάσουν εκατοντάδες πρακτικά της αποστολής χρημάτων από την GlaxoSmithKline, τη Gilead που παρήγαγε το Remdesivir, της Novartis και άλλων εταιριών στους κυρίους Τσιόδρα, Σύψα, Τσαγκρή και άλλους λοιμωξιολόγους.
Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες θα μείνουν άνεργες ή θα χάσουν τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις τους, επειδή ένας άνθρωπος συνδεδεμένος απόλυτα με φαρμακευτικές εταιρίες και με το επιχείρημα ακολουθώ τις οδηγίες του ΠΟΥ, δηλαδή του πιο βρόμικου οργανισμού όπως αποδεικνύεται, πρότεινε ακραία μέτρα σε ένα αδύναμο πολιτικό μυαλό, το οποίο το αποδέχθηκε και έριξε τη χώρα στα βράχια.
Οι Αμερικανικές αρχές, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ έχουν απόλυτο δίκιο για όσα λένε για το Πεκίνο, τον παγκόσμιο οργανισμός Υγείας και τον κο Γκεμπρεγιέσους. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν στα χέρια τους τεκμηριωμένα στοιχεία, για όλο το σχέδιο της απόκρυψης της εμφάνισης του κορωνοϊού από την Κίνα και τον Αιθίοπα. Εδώ στην Αθήνα, ο στενός συνεργάτης της GlaxoSmithKline και των συμφερόντων του Γκέιτς, υπακούοντας ως εργαλείο, ως πιόνι στην απόκρυψη των πληροφοριών για τον κορωνοϊό, δήλωνε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό και ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος. Ουσιαστικά έλεγε είτε δολίως, είτε από πλήρη επιστημονική άγνοια, ότι ο ιός αυτός δεν πρόκειται να διαβεί τα σύνορα της Κίνας.
Να σημειώσω ότι χθες ο κος Μητσοτάκης έλεγε ότι σχεδίαζαν τα μέτρα και το Lockdown από τον Ιανουάριο. Φυσικά, χωρίς να λένε τίποτα στον ελληνικό λαό.
Η σύγκρουση της Αμερικανικής Κυβέρνησης με το σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα ιδρύματα Μπιλ Γκέιτς και Σόρος, είναι αδυσώπητη. Σκεφτείτε ότι χθες, ο ΠΟΥ απαγόρευσε την προληπτική χρήση της υδροξυχλωροκίνης, η οποία είναι φάρμακο δοκιμασμένο σε εκατομμύρια ανθρώπους, τα τελευταία 70 χρόνια.
Επειδή ο Τραμπ δήλωσε ότι παίρνει προληπτικά χλωροκίνη και ερευνά τον Αιθίοπα και τις σχέσεις του με Πεκίνο και Γκέιτς, ο ΠΟΥ για κόντρα έβγαλε απαγορευτική οδηγία για τη χρήση φαρμάκου, το οποίο όπου χρησιμοποιήθηκε μαζί με την αζυθρομυκίνη, σήκωσε όρθιους τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Ήδη ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τον κοΤραμπ και δήλωσε ότι έχει απόλυτα δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος σε όσα λέει για το βρόμικο κύκλωμα ΠΟΥ-Πεκίνου – Γκέιτς.
Εδώ στην Αθήνα, θα αποδειχθούν οι εγκληματικές ευθύνες για την κατατρομοκράτηση του ελληνικού πληθυσμού και την ισοπέδωση της ελληνικής οικονομίας.
Ο κος Μητσοτάκης και τα πληρωμένα κανάλια – ειδικά εκείνα που έχουν σχέση με Τούρκους παραγωγούς και με τα ιδρύματα Σόρος και Γκέιτς – έκλεισαν τον κόσμο επί δυόμισι μήνες στα σπίτια του και έστειλαν εκατομμύρια Έλληνες σε οικονομικό καιάδα.
Η κίνηση ήταν αραιή χθες παντού. Σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης. Οι ηλίθιοι των ΜΜΕ έστειλαν ρεπόρτερ να μετράνε τις αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών. Δεν έφταναν οι απωθητικές μάσκες των σερβιτόρων που δημιουργούν ψυχρή και αφιλόξενη ατμόσφαιρα, είναι και ορισμένοι συνάδελφοι να υπενθυμίσουν με την παρουσία τους στους θαμώνες ότι κινδυνεύουν από covid-19.
Χθες είχαμε 4 περιστατικά, όπως λένε, και λιγότερους διασωληνωμένους 18 – όπως λένε- ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία, από συγγενείς που υποχρεώθηκαν να υπογράψουν θανάτους από covid-19, ενώ τα αγαπημένα τους πρόσωπα πέθαναν από άλλες ασθένειες. Ο κος Τσιόδρας, αν ερμηνεύσουμε σωστά τη συνέντευξη του κου Πρωθυπουργού στη Μάρα Ζαχαρέα, εγκαταλείπει τη βιτρίνα του κορωνοϊού. Είναι τοξική η παρουσία του. Όπως είπε ο κος Μητσοτάκης, θα τον διατηρήσει ως σύμβουλο.
Προφανώς, ο κος Καθηγητής έχει αντιληφθεί το ανάθεμα που έρχεται και τις κατάρες όλων των Ελλήνων που έστειλαν οι εισηγήσεις του στην ανεργία. Αποσύρεται από την Απριλιανή και παρανοϊκή εικόνα των 6, στην οποία δεν είχαν ελεύθερη πρόσβαση οι δημοσιογράφοι. Αποσύρει την κοινή εμφάνιση με τον κο Κοντοζαμάνη, γιατί αυτή η εικόνα ανέσυρε από το παρελθόν, τα εγκλήματά τους με την αγορά των εμβολίων Η1Ν1. Και λέω εγκλήματά τους, γιατί η σκανδαλώδης προμήθεια των εμβολίων από τη χορηγό εταιρία του κου Τσιόδρα, ερευνήθηκε επί σειρά ετών από τη δικαιοσύνη και υπήρξε έρευνα για τον κο Αβραμόπουλο, ο οποίος στα ίσια μίλησε για τους κυρίους Τσιόδρα και Κοντοζαμάνη. Όπως επίσης και για τη συγκατάθεση που υπήρχε από την πλευρά του κου Καραμανλή και άλλων.

Το χειρότερο όμως για τον κο Τσιόδρα και τα εγκλήματά του κατά του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας των Ελλήνων, είναι ότι οι παρτίδες των εμβολίων 1ον πετάχτηκαν στη χωματερή, άρα οι Έλληνες έχασαν τα λεφτά τους και 2ον και τότε έσπειρε τρόμο – όπως κατήγγειλε ο σημερινός υπουργός Ανάπτυξης του Μητσοτάκη στη βουλή των Ελλήνων. Και τότε, όπως είπε ο Άδωνις ήταν μία επιθετική γρίπη, που κάποιους βαριά ασθενείς τους έστειλε στο θάνατο.

πηγή

Μόρφου Νεόφυτος: Νὰ προσέξουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ…


Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου π. Νεοφύτου στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ τῆς Εὐρύχου, ποὺ τελέσθηκε στὸ ὁμώνυμο πανηγυρίζον ἱερὸ παρεκκλήσιο τῆς κοινότητος Εὐρύχου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (24.5.2020). Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Μάριος Ἀντωνίου.

Για να μη ξεχνάμε τη Ζηζιούλια κακοδοξία περὶ «Πρώτου»!

      Ο Βίος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου».(π. Γεώργιος Φλορόφσκυ ... 

«Τὸ μὲν γὰρ ἄναρχον καὶ ἀίδιον, τὸ δὲ ἀίδιον οὐκ ἄναρχον, ἕως ἂν εἰς ἀρχὴν ἀναφέρηται τὸν  πατέρα. Οὐκ ἄναρχα οὖν τῷ αἰτίω· δῆλον δὲ καὶ τὸ αἴτιον, ὡς  οὐ πάντως πρεσβύτερον τῶν ὧν ἐστιν αἴτιον».
       (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος  29, 3 (6132), PG 36, 77Β).

Η ΠΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛH


… «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων» (Ματθ.24,8).

Ο Αγιος Σπυριδωνας Αργοστολίου χωροθετεί τα καθίσματα ...

     Δεν υπάρχει τίποτα στην Εκκλησία, που να μην είναι αγιασμένο, για τον απλούστατο λόγο, ότι η Εκκλησία μας είναι Αγία! Ό,τι εκ της αγίας Παραδόσεως προσλήφθηκε και καθιερώθηκε μέσα σ` αυτήν είναι άγιο. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν πάντα τα εν αυτή περιεχόμενα και χρησιμοποιούμενα αλλά και τα δι` αυτής ενεργούμενα, να μην είναι άγια και να μην αγιάζουν και να μην συνεργούν για την υγεία του σώματος και της της ψυχής; Το ορθό δόγμα και το άγιο ήθος, η ορθή πίστη και τα έργα για την αγάπη του Χριστού, η ορθοδοξία και η ορθοπραξία, η αλήθεια και η αγάπη είναι ζεύγη αδιάσπαστα, αλληλοπεριχωρούμενα, που οδηγούν στο ασφαλές μονοπάτι και της παρούσης ζωής και της αιώνιας.

 Και τολμούν σημερινοί θεολόγοι ιερωμένοι και μάλιστα δεσποτάδες, με τον παραμικρό πειρασμό που θα προκύψει στην Εκκλησία, να βγάζουν στην επιφάνεια «εφευρέσεις»,  «έργα χειρών ανθρώπων», προτείνοντας και επιβάλλοντας την όποια υβριστική αλλά και οπωσδήποτε την εκ του πονηρού «λύση». Αυτή είναι η πίστη των ποιμένων; Να επιχειρούν δηλαδή με θεολογούμενες ακροβασίες τον διαχωρισμό των πραγμάτων σε δογματικά και μη, σε πρακτικά και θεολογούμενα και άλλες  τέτοιες υποδιαιρέσεις και υποσύνολα και να ασεβούν στα ιερά; Πού βρίσκουν την βεβαιότητα αυτή; Από πού αντλούν τις εμπειρίες και ορίζουν πράγματα, που και οι σύγχρονοι άγιοι δεν τόλμησαν να αγγίξουν;
     Ναι, τώρα διερχόμαστε πειρασμό. Αλλά αυτός είναι η αρχή, είναι ο μικρός: «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων». (Ματθ.24,8). Το «ποτάμι» ασέβειας πήρε τα δικαιώματά του, άνοιξε την κοίτη του και έγινε ρεύμα ισχυρό. Μας πήρε στην αγκαλιά του. Θα μας παρασύρει παρακάτω.  Μέχρι να έρθουν οι άλλοι πειρασμοί, αυτοί, στους οποίους δοκιμάστηκε η πίστη των αγίων και η βεβαιότητά τους για την μακαριότητα της αιώνιας ζωής. Και θα αιωρείται αδιάκοπα πάνω από τα κεφάλια μας βασανιστικό το ερώτημα των Αποστόλων προς τον Χριστό: «τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;». (Ματθ.19,25).
     Στον ευαγγελικό στίχο: «ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν». (Ματθ. 16,25),  ερμηνεύει ο Ωριγένης: «Αν κάποιος αγαπά την ζωή του και θεωρεί  την παρούσα ζωή πως αυτή είναι το πρώτο αγαθό, την προσέχει επιμελώς, για να ζήσει πολύ μέσα σ` αυτήν την σάρκα, έχοντας συνεχώς τον φόβο του θανάτου, αφού είναι βέβαιος πως δι` αυτού θα την χάσει μια μέρα. Αυτός, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σώσει την ζωή του, θα την χάσει πραγματικά, θέτοντάς την έξω από τις προϋποθέσεις της μακαριότητας. Αν δε κάποιος περιφρονεί την παρούσα ζωή, επειδή πίστεψε στον λόγο μου (του Χριστού) περί της αιώνιας ζωής, ώστε να αγωνίζεται μέχρι θανάτου υπέρ της αληθείας, θα χάσει την ζωή του κατά την παρούσα πραγματικότητα, αφού θα την παραδώσει υπέρ της ευσεβείας στον κοινώς ονομαζόμενο θάνατο. Αλλά αυτός, επειδή θα χάσει την ζωή του για μένα, μάλλον θα την σώσει και θα της προσφέρει την τελειότερη φροντίδα».
     Η θεία Κοινωνία είναι δόγμα αλλά η αγία λαβίδα δεν είναι, λέει! Και επειδή δεν είναι δόγμα, σήμερα την χρησιμοποιούμε και αύριο, επειδή προέκυψε πειρασμός, εγκαταλείπουμε την χρήση της και επινοούμε του κεφαλιού μας; Η Εκκλησία δοκίμασε, δοκιμάστηκε, αγωνίστηκε και κατέληξε και αποφάνθηκε εδώ και αιώνες. Πώς θα τολμήσετε να χαλάσετε εμπειρίες και έργα αγιασμένα; Το ίδιο κατ` αναλογία και σε όλα τα άλλα «μη δογματικά» θέματα. Είναι τόσο ακίνδυνο αυτό το επιπόλαιο παιχνίδι; Να παίζουμε ζαριές κατά περίσταση με τα άγια πράγματα;  Και αυτή είναι η ακριβής ορθόδοξη ιχνηλασία των πατερικών λόγων και έργων από την σημερινή εκκοσμικευμένη μερίδα του κλήρου;
     Η Εκκλησία οφείλει να πλησιάσει στην σύγχρονη πραγματικότητα και να δείξει αγάπη και κατανόηση στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, λένε. Ναι, αλλά η Εκκλησία είναι η αυτή στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Για την Εκκλησία τα πάντα είναι πάντοτε «νυν», τώρα, διότι υπερβαίνει τα κτιστά, τα οποία χρησιμοποιεί με άριστο τρόπο, χάριν του αγαπημένου πλάσματος του Θεού, τον άνθρωπο, και μόνο, ει δυνατόν, προς την σωτηρία όλης της ανθρωπότητας.
     Λέει ο άγιος Χρυσόστομος: «Ταύτ` ουν ειδότες, την πάντων των αγαθών μητέρα πίστιν μετά πάσης υποδεχώμεθα ευνοίας, ίνα ώσπερ εν γαληνώ πλέοντες λιμένι τά τε ορθά διατηρώμεν δόγματα και τον βίον ημών μετά ασφαλείας κατευθύνοντες, των αιωνίων επιτύχωμεν αγαθών». Δηλαδή, γνωρίζοντας όλα αυτά, ας δεχτούμε με κάθε αγαθή διάθεση την μητέρα όλων των αγαθών, την πίστη, έτσι ώστε να πλέουμε στη συνέχεια σε γαληνεμένο λιμάνι και τα ορθά δόγματα να τα διατηρούμε και την ζωή μας να την κατευθύνουμε με ασφάλεια, για να επιτύχουμε τα αιώνια αγαθά. Η «μετά ασφαλείας κατεύθυνση του βίου μας», δηλαδή η ζωή της ευσεβείας, ορίζεται από την μαθητεία μας στον βίο και την πολιτεία των αγίων. Δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ σε δογματική αμφισβήτηση όποιος διαβάζει και υπακούει τους αγίους. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
     Ποιος κορονοϊός; Η ασέβεια κατά των αγίων Μυστηρίων και πάντων των ιερών έχει εξαπλωθεί σε θανατηφόρο κολαστική πανδημία, για την οποία καμαρώνει κιόλας ο σημερινός Ορθόδοξος Χριστιανός. Από το πιο ασήμαντο, το χαρακτηριζόμενο πλέον ακόμη και από τον εκκλησιαστικό χώρο ως «δεν πειράζει», μέχρι την απροκάλυπτη ασέβεια, την οποία καταπίνει λόγω των αισθημάτων κατωτερότητας, ενώπιον του «επολιτισθέντος ανθρώπου», της «υπερβολικής αγάπης» και των «χαμηλών τόνων». Δεν υπάρχει χειρότερη πνευματική προδοτική συμπεριφορά. Λέει ο άγιος Χρυσόστομος πάλι: «Δεινόν μεν γαρ το αισχρά πράττειν` το δε πράττοντα αισχύνεσθαι, εξ ημισείας έστι δεινόν`  όταν μέντοι τις και εγκαλλωπίζηται, υπερβολή αναισθησίας»! «Είναι φοβερό πράγμα το να πράττεις αίσχη, δηλαδή, αμαρτίες. Όταν όμως τα κάνεις και σε πιάνει ντροπή γι` αυτά, τότε η αισχρότητα της πράξης αυτής πέφτει στο μισό του βάρους της. Όταν όμως τα κάνει κάποιος και παινεύεται και τα διαλαλεί και καμαρώνει, τότε έχει φτάσει στο ύψιστο σημείο της αναισθησίας»! Μήπως δεν είναι σήμερα καύχηση η αμαρτία; Και μια ακόμη φράση του αγίου: «Τον Θεό τον αγανακτεί και τον οργίζει, όχι τόσο το να αμαρτάνει κάποιος, αλλά το να αμαρτάνει και να μην αισθάνεται πόνο ψυχικό, μετάνοια, για την αμαρτία του».
     Όταν ο Χριστιανός φτάσει μπροστά στη θεία Κοινωνία, με την καθοδήγηση και την ευλογία του ορθοδοξούντος πνευματικού του πατέρα, δεν καταλαβαίνει τίποτε από τέτοιες κενολογίες! Κολλάει, δεν κολλάει, αρρωσταίνει δεν αρρωσταίνει; Δεν νοούνται, δεν υφίστανται τέτοιες ερωτήσεις και προβληματισμοί. Θα μας βάλουν στον πειρασμό οι εκτός της Εκκλησίας εχθροί και οι εντός ομόφιλοι αυτών, οι άσχετοι, οι επί παντός επιστητού εξυπνάκηδες, οι δημοσιογράφοι, οι μορφωμένοι, οι επιστήμονες, οι τρεφόμενοι ψυχικώς με την άρνηση, θα μας βάλουν στον πειρασμό να σκεφτόμαστε την ύβριν; Ακόμη και αυτοί οι κρατικοί λειτουργοί; Λέει ο άγιος Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον (Ματθ. 22, 21) στίχο: «Συ δε, όταν ακούσεις να λέει απόδωσε τα του Καίσαρος στον Καίσαρα, να ξέρεις πως εκείνα μόνο εννοεί, όσα δεν βλάπτουν καθόλου την ευσέβεια. Αν δε συμβαίνει να είναι κάτι τέτοιο, τότε αυτό δεν είναι του Καίσαρος αλλά φόρος και χρέος του διαβόλου».
     Αν κάποιος Χριστιανός έπεσε στον πειρασμό αυτό της περί του Μυστηρίου αμφιβολίας ή επηρέασε και άλλους ή δεν κοινώνησε, αφού μπορούσε,  οφείλει να το εξομολογηθεί ταπεινά και άμεσα, διότι στα πνευματικά λειτουργούν θείοι νόμοι και αλίμονό μας! Δεν ξέρουμε πώς θα οικονομήσει ο Θεός, για να μας επαναφέρει στην μετάνοια. Γι` αυτό ας προλάβουμε, προτού ενεργήσει Εκείνος οικονομικώς, παιδαγωγικώς  και ίσως πονετικώς.
Σάββας Ηλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 25-5-2020

(Ένα μάρτυρα ετοιμάζει ο Κύριος..)

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πουλί και υπαίθριες δραστηριότητες
Λευτέρης. Αν μπορείς πες ένα Κύριε ελέησον. Είναι 5 ετών και έχει καρκίνο στα κόκαλα....

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

Η Θεία Κοινωνία σε εποχές "πανδημίας"

Αρχιμ. Σάββα, Συζήτηση με τον  Ανδρέα Μπλανο, 20-5-2020

"Υπάρχουν πράγματα που γίνονται αντιληπτά μόνο στο μισό φως".


Λεόν Τολστόι. Ανάσταση. Μυστήριο είναι το Πάσχα του να παρακολουθείς: "Θα με δεις... θα σταματήσουν να με βλέπουν... θα με ξαναδούν".


  " Και τότε, όταν κατευναστούν όλες οι νευρικές φωνές, και αποκαλυφθούν τα φώτα της λαμπίνας, και το μυστήριο γυμνό και ανοιχτό είναι ο nimbando σε γαλήνιο ψιθυριστά μπροστά στον παρόντα άνθρωπο, θα μπορέσει να κάνει την εμπειρία που έχουν κάνει όλες οι γενιές: να δες ότι ο Θεός δεν ήταν ούτε στον κεραυνό ούτε στον τυφώνα, ούτε στο τρίξιμο των τρομπετιών ούτε στο τρέμουλο της σφαίρας... αλλά στο ελαφρύ αεράκι που σαλπάρει και αποκαλύπτει την αγάπη ταυτότητα του αυθεντικού Θεού, ως οικεία και κοντινό και μη ελκυστικό "
  Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, παιδί

Ανοίγουν τα Δημοτικά; Ευτυχώς γιατί μέχρι τώρα μας αντιμετώπιζαν σαν Νηπιαγωγείο...

Αγιον Όρος ,Κερασιά, η χαρακτηριστική ομίχλη


Πατάτες!


Σπεύδω να υπογραμμίσω, πως όσα θα γράψω σήμερα για το περιστατικό στον Έβρο είναι αναγκαστικά “στρογγυλεμένα”. Γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε, τέτοιες ώρες, πρόσθετα προβλήματα στη χώρα.

Αλλά δεν πρέπει να αποσιωπούμε και λάθη που γίνονται.

Ούτε να εφησυχάζουμε απέναντι σε ολοφάνερες απειλές που έρχονται…

Να δηλώσω επίσης ότι έχω υπηρετήσει τη θητεία μου στον Έβρο και – κατά σύμπτωση – στο σημείο αυτό ακριβώς. Έχω “οργώσει” όλη την περιοχή (Δορίσκος, Φέρρες, Πόρος, Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Τυχερό ως το Φυλακτό (προς βοράν) – κι έχω κάνει “φυλακειάρχης” σε δύο παραμεθόρια φυλάκια του Νότιου τομέα. Σε εποχές “δύσκολες” (Αν και τώρα είναι δυσκολότερες, όπως φαίνεται…)

Την δε περιοχή “Μελισσουργείο” – ελληνικό έδαφος ανατολικά της κοίτης του ποταμού – την έχω περπατήσει πολλές φορές…

Και γι’ αυτό ίσως δεν αντέχω τις…“πατάτες” που γίνονται!

Πρώτον: Είναι αλήθεια ότι εποχιακά η κίνηση των υδάτων του ποταμού, δημιουργεί προσχώσεις είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αλλά αυτά πάντα θεωρούνταν προβλήματα ρουτίνας και λύνονταν με διαδικασίες ρουτίνας. Σχεδόν πάντα σε τοπικό επίπεδο…

Όμως αυτό που έγινε στα μέσα Μαϊού δεν είναι κάτι “συνηθισμένο”. Δεν είναι περιστατικό ρουτίνας που, για κάποιους λόγους, “στράβωσε”…

Είναι κάτι άλλο

Δεύτερον: Όλα άρχισαν όταν η Τουρκική πλευρά προσπάθησε να αντιδράσει γιατί η Ελληνική πλευρά κατασκευάζει φράχτη στον Έβρο. Ζήτησαν, λοιπόν, οι Τουρκικές αρχές να δώσουμε στοιχεία για την κατασκευή, οι Ελληνικές αρχές απάντησαν – σωστά – ότι το έργο βρίσκεται ολόκληρο επί ελληνικού εδάφους και δεν έχει η Ελλάδα κανένα λόγο να δώσει τα στοιχεία – αυτή ήταν η “πρώτη διακοίνωση από Ελληνικής πλευράς…

Κι ύστερα μια μικρή δύναμη Τουρκικής Στρατοχωροφυλακής βρέθηκε πολύ κοντά στο χώρο που γίνονταν οι προ-παρασκευαστικές εργασίες (μετρήσεις κατ’ ουσίαν) από ελληνικά κλιμάκια.

Αλλά όπως επιμένουν όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες κι όπως επιβεβαιώνουν και κάτοικοι της περιοχής, οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες παρέμειναν επί τουρκικού εδάφους, αλλά σε σημείο όπου έχει συμφωνηθεί να μην υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις εκατέρωθεν.

Η Ελλάδα εξέδωσε δεύτερη διακοίνωση με την οποία απαιτεί να μην προκαλούν οι Τούρκοι. Μέχρις εδώ κανένα πρόβλημα από τους χειρισμούς της πλευράς μας…

Τρίτον, μια tabloid βρετανική εφημερίδα δημοσίευσε την “είδηση” (πέτσινη όπως αποδείχθηκε) ότι Τούρκοι “κατέλαβαν Ελληνικό έδαφος στον Έβρο”! Η Ελληνική κυβέρνηση το διέψευσε ως fake news. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και ουσιαστικά υιοθέτησε τη σαχλαμάρα του “ευτελούς” βρετανικού εντύπου.

Δεν εξέπληξε κανένα! Πρόσφατα υπήρξαν κι άλλα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου (από πολύ πιο έγκυρα έντυπα), τα οποία στρέφονταν κατά της Ελλάδας και αποδείχθηκαν όλα fake news. Στο μεταξύ όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε υιοθετήσει. Δεν ήταν η πρώτη φορά λοιπόν…

Τέταρτον, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας έκανε τότε μια δήλωση, που έριξε λάδι στη φωτιά. Και προκάλεσε σοβαρή ανησυχία ακόμα και σε όσους δέχονται ως αληθή τα στοιχεία που έδινε ο ίδιος για το περιστατικό και απορρίπτουν τα fake news της βρετανικής φυλλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ:

Η δήλωση αυτή ήταν ελαφρώς… εκτός θέματος. Αναφερόταν στις συνηθισμένες τροποποιήσεις της κοίτης του ποταμού και στην πάγια τακτική να λύνονται αυτά με επιτόπιες συνεννοήσεις. Αυτό ειδικά δεν ήταν “λάθος”.

Τα λάθη ήταν αλλού:

–Πρώτον ότι η κρίση που δημιουργήθηκε δεν είχε σχέση με τα ως τώρα “συνηθισμένα” που αντιμετωπίζονται με συνηθισμένο τρόπο. Είχε σχέση με μετρήσεις που έκαναν ελληνικά κλιμάκια για την κατασκευή του φράχτη.

–Δεύτερον λάθος: ανέφερε την Τουρκία ως “φίλη και σύμμαχo” χώρα!

Την ώρα που η Τουρκία μόλις πριν δύο μήνες εξαπέλυσε επίθεση υβριδικού πολέμου εναντίον της Ελλάδας, την κατήγγειλε επίσημα η Ελληνική κυβέρνηση, την κατήγγειλαν τελικά και πολλά άλλα κράτη – της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης – τώρα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προεξοφλεί δημόσια ότι θα υπάρξει και δεύτερο κύμα τέτοιας υβριδικής επίθεσης (με “εργαλείο” λαθρομετανάστες) και πολύ πρόσφατα υπήρξαν και πυροβολισμοί από την τουρκική πλευρά, σε αυτήν την περιοχή, κατά χερσαίων περιπόλων της Frontex στην Ελληνική πλευρά, πυροβολισμοί που τους κατήγγειλε δημόσια η Γερμανία…

Σε τέτοιες συνθήκες – πώς να το κάνουμε; – δεν είναι και πολύ “ευφυές” να χαρακτηρίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών την Τουρκία… “ως φίλη και σύμμαχο”!

Τυπικά μπορεί να είναι “σύμμαχος”. Πρακτικά δεν φέρεται ούτε ως φίλη ούτε ως σύμμαχος!

Κι όταν σε φτύνουν και εσύ νομίζεις ότι… βρέχει είσαι ανόητος ή φοβικός.

Ή τουλάχιστον, αυτό δείχνεις. Και στέλνεις το λάθος μήνυμα στην άλλη πλευρά.

–Τρίτο λάθος: ανέφερε ότι πρόκειται για” λίγες δεκάδες μέτρα”!

Εννοώντας ότι η επίδικη “διαφορά” είναι ασήμαντη…

Άλλη χονδροειδής “πατάτα” κι αυτή.

Αφού μας διαβεβαιώνουν ότι δεν μπήκαν οι Τούρκοι στο Ελληνικό έδαφος! Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα! Τα “λίγες δεκάδες μέτρα” πόθεν προέκυψαν…

  

Η εθνική κυριαρχία είναι αδιαίρετη! Ό,τι αξία έχει ένα μέτρο πάνω στη ορογραμμή έχουν και εκατό στρέμματα πιο πίσω!

Αν αρχίσεις να δέχεσαι την “οριακή” επέκταση του αντιπάλου σου – γιατί περί αντιπάλου πρόκειται όταν σε απειλεί συνεχώς, όχι περί “συμμάχου” ή “φίλου” – τότε σε λίγο θα σου αρπάξει κι άλλα.

Το έπαθε η Ελλάδα το 1996 στα Ίμια. Με τη λογική “σιγά να μην εμπλακούμε για μιαν ακατοίκητη βραχονησίδα” μετά από λίγα χρόνια έφτασαν οι Τούρκοι να γκριζάρουν το μισό Αιγαίο, να διεκδικούν εκατοντάδες νησίδες και να απειλούν κατοικημένα νησιά.

Δεν αμύνεσαι του εδάφους και της κυριαρχίας σου, ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι αυτό που επιχειρούν να σου αρπάξουν. Αμύνεσαι και στον ένα πόντο, γιατί αν το αφήσεις να στον πάρουν, μετά θα σου αρπάξουν δέκα μίλια!

Αυτό δεν είναι “υπερπατριωτισμός”! Λέγεται Ρεαλισμός. Πάντα…

Μ’ άλλα λόγια, στην εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει “ολίγον έγκυος”!

Προφανώς ο κ. Δένδιας δεν ήθελε να πει αυτό.

Προσπαθούσε – ακόμα – να συγκαλύψει τη σοβαρότητα του επεισοδίου, επιχειρούσε να το εμφανίσει ως μια “συνηθισμένη” διαφορά ρουτίνας που σχετίζεται με την μετακίνηση της κοίτης του ποταμού (ενώ δεν είχε καμία σχέση) και αναφέρθηκε σε “διαφορά μερικών δεκάδων μέτρων”.

Οπότε άλλο εννοούσε, άλλο κατάλαβαν όλοι οι άλλοι, με δύο λόγια: τα έκανε μούσκεμα!

Ας πούμε πως ήταν “παραδρομή της γλώσσας”

Ναι, εντάξει, αλλά υπουργοί Εξωτερικών ΔΕΝ κάνουν τέτοιες “πατάτες”!

Και μάλιστα τέτοιες ώρες…

 Θανάσης Κ.

ΥΓ. Τώρα για τις “αντιδράσεις” του ΣΥΡΙΖΑ τι να πούμε; Μιλάνε όλοι μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ! Που κάλυπτε και καλύπτει τη “μαύρη Διεθνή” των no borders. Που διαμαρτυρήθηκε πριν δύο μήνες, για εκείνο ακριβώς που όλοι οι Έλληνες νοιώσαμε υπερήφανοι: που η Κυβέρνηση εμπόδισε τον Ερντογάν να καταλύσει τα ελληνικά σύνορα στέλνοντάς μας δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες με το έτσι θέλω!

Ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε να μην είμαστε “μοναχοφάηδες” στο Αιγαίο και να μοιράσουμε με τους Τούρκους… τα δικά μας!

Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά βγήκε “να πάρει το αίμα του πίσω” για τις Πρέσπες! Σου λέει “με βγάλατε μειοδότη εμένα που έδωσα το όνομα της Μακεδονίας” θα σας βγάλω “μειοδότες” και σας, που χάσατε, λέει, “εθνικό έδαφος” έστω και … λίγων δεκάδων μέτρων. Πράγμα που αποδείχθηκε fake news…

Μωρέ φουστανέλα και τσαρούχια να φορέσουν, καριοφίλια να αρπάξουν και να ζωστούν με γιαταγάνια και φυσεκλίκια, ξέρουμε τις “εθνικές ευαισθησίες τους”.

Και δεν μασάμε…ΥΓ.2 Είχες και την Επιτροπή για τα 200 χρόνια του 1821 που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της απόσπασμα καταγγέλλοντας τις… φαλλοκρατικές συμπεριφορές και τα σχετικά “γαλλικά” αποφθέγματα του ήρωα της Παλιγγενεσίας, Γεώργιου Καραϊσκάκη!

Μας αποκάλυψαν ότι ο Καραϊσκάκης ΔΕΝ ήταν φεμινιστής!

Λες και δεν το ξέραμε.

Κι ότι ήταν λέει “βωμολόχος”! Oh mon Dieu…

Αλλά κι αυτό το ξέραμε…

Ήταν όμως ήρωας και έδωσε τη ζωή του για την Ελευθερία μας!

Και το τελευταίο που μας ενδιαφέρει ήταν η στάση του απέναντι στην… “τοξική αρρενοπότητα” και στις “έμφυλες ταυτότητες”.

Άει στην ευχή πια…

Παρεμπιπτόντως, πολύ “φαλλοκράτες” ήταν και ο Μάρξ και ο Λένιν και ο Στάλιν και ο Μάο (για τους Αριστερούς)

και ο Ρούσβελτ και ο Τζών Κέννεντυ για τους Φιλελεύθερους

και ο Μιτεράν για τους Σοσιαλιστές

και ο Αϊνστάϊν και ο Σρέντιγκερ από τους μεγάλους επιστήμονες του 20ου Αιώνα.

και ο Περικλής και ο Δημοσθένης και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης από τους αρχαίους

και ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Ιουστινιανός και όλοι οι Ίσαυροι και οι Κομνηνοί από τους Βυζαντινους…

Όλοι αυτοί δεν ήταν… φεμινιστές! Καρατσεκαρισμένο…

Δεν μας παρατάτε με τις σαχλαμάρες σας!

Όταν συζητάμε για μια ιστορική προσωπικότητα δεν επικεντρώνουμε στις “προσωπικές” τους συνήθειες.

Πήραν ιστορικές διαστάσεις, ακριβώς γιατί ξεπέρασαν τα προσωπικά τους όρια – και τις μικρότητες!

Αν θέλετε να μετατρέψετε σε σκουπίδια το 1821 και τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους, συνεχίστε καλά το πάτε.

Βέβαια η Επιτροπή για τα 200 χρόνια κατέβασε το δημοσίευμα από τον ιστότοπό της! Το κατάλαβε.

Αλλά είναι η δεύτερη φορά που ο ίδιος “φωστήρας” χτυπάει μέσα σε λίγες μέρες! Πρόσφατα είναι βγάλει τον πρώτο Κυβερνήτη της χώρας, τον Ιωάννη Καποδίστρια… δικτάτορα!

Άλλη “πατάτα” κι αυτή…

Σαν πολλές πατάτες δεν μαζεύονται;

Παιδιά, μήπως να το κλείσετε το μαγαζί;

Φιλικά ρωτάω…

Αφού δεν το ‘χετε! Ας το να πάει στην ευχή…