Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Τὰ Ψυχοσάββατα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. 
Τὴν μεγαλύτερη ὠφέλεια στοὺς νεκροὺς τὴν προξενεῖ ἡ τέλεση τῆς θείας εὐχαριστίας στὴ μνήμη τους, διότι τότε, μὲ τὶς μερίδες τους στὸ ἅγιο δισκάριο, «ἑνώνονται ἀόρατα μὲ τὸ Θεὸ καὶ ἐπικοινωνοῦν μαζί Του καὶ παρηγοροῦνται καὶ σώζονται καὶ εὐφραίνονται ἐν Χριστῷ»
Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: