Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Ελέησόν με, o Θεός κατά το μέγα έλεός σου. Αμήν!"

2 σχόλια:

δον κιx ο τις είπε...

...και κατά το πλήθος
τών οικτιρμών σου
ε ξ ά λ ε ι ψ ο ν
το ανομημά μου...

επί πλείον πλύνον με...
...................
...κσι καθάρισον...
...................

Ανώνυμος είπε...

ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε.