Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Θὰ μιλᾶς σὲ ὅλους μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ θὰ κάνεις παρέα μὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι στὴν ἴδια συχνότητα

Μπορεί να είναι εικόνα ουρανός και κάστρο 

~ Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: