Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

ΛΟΓΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΟΜΙΛΙΕΣ, ΤΟΜΟΙ Α´ ΚΑΙ Β´.

  Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τόμους, ἐκ σελίδων 488 καὶ 288, ἀντίστοιχα, καὶ διανθίζεται ἀπὸ δίχρωμα ἐπίτιτλα καὶ ἀρκετὲς τετράχρωμες εἰκόνες. Πολλὲς ἀπὸ τὶς δημοσιευόμενες φωτογραφίες βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας γιὰ πρώτη φορά.

 

Πατέρες καὶ ἀδελφοί μου.

Διακονώντας ὡς Μητροπολίτης στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου, μὲ ὅλη αὐτὴν τὴν προαναφερθεῖσα συναναστροφή μου μὲ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ἐν Ἑλλάδι καὶ Κύπρῳ, στὰ ἐλεύθερα χωριὰ τὴς ἡμικατεχόμενης Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ στοὺς προσφυγικοὺς συνοικισμοὺς τῆς λαβωμένης Κύπρου συναντῶ, μετ’ ἐκπλήξεως καὶ χαρᾶς, πάσης ἡλικίας καὶ βιοτῆς ἀνθρώ-πους ποὺ ζοῦν ἐν μετανοίᾳ καὶ γνωρίζουν καρδιακὰ τὸν Χριστό. Συναντῶ νέους, ποὺ θέλουν καὶ ποθοῦν νὰ διδαχθοῦν τὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ καὶ ἁγιότητα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ διαπιστώνω ὅτι δὲν ἔχω τίποτα δικό μου νὰ τοὺς δώσω, παρὰ μόνο τοὺς βίους, τὴν ἐμπειρία καὶ θεοφάνεια, καὶ τοὺς λόγους τῶν θεόμορφων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ποὺ γνωρίσαμε.

Ἀντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ὅτι ὁ λόγος κυκλοφορίας αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ εὐχαριστία, ἡ ἱκεσία καὶ ἡ τιμὴ πρὸς τοὺς ζῶντας καὶ κεκοιμημένους, ἐπίγειους καὶ ἐπουράνιους ἀνθρώπους τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Εὐελπιστοῦμε καὶ εὐχόμαστε ἡ ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ νὰ γίνει ἀφορμὴ ἔστω καὶ σὲ ἕνα ἀναγνώστη νὰ ὠφεληθεῖ, νὰ ἁγιάσει. Κι ἀπὸ τώρα εὐχαριστῶ αὐτὸν τὸν ἕνα, ποὺ θὰ ἀγαπήσει τὸν Ἕνα «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς του καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας του, ἀλλὰ καὶ τὸν πλησίον του ὡς ἑαυτόν».

Εὐχαριστώντας τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ

† Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

 

Περιεχόμενα Α´ τόμου

Μετὰ τὸ Εὐχαριστιακὸ σημείωμα τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου ἀκολουθοῦν ὁ Πρόλογος (Γιώργου Χρ. Κυθραιώτη), - Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων ἁγίων καὶ Γερόντων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, - Σκιαγράφηση τῆς προσωπικότητας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κυροῦ Γεράσιμου Φωκᾶ, - Πορφύριος ὁ ὅσιος τῶν μυστικῶν συχνοτήτων… (1906-1991), - Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὅπως τὸν ἔζησα, - Ἕνας νὰ μὲ ἀκούσει (Ἱερὸ Γυναικεῖο Ἡσυχαστήριο ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος), -  Ἡ ἀγωγὴ τῶν σημερινῶν παιδιῶν καὶ ἡ παιδαγωγικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὸν ὅσιο Πορφύριο, - Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ θαυμαστὸς προφήτης τοῦ Γένους μας (1924-1994), - Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὁ σύγχρονος Γέροντας τῆς Εὔβοιας (1920-1991), - Ὁ σύγχρονος ὅσιος Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης, - Ὁ ὅσιος Γέρων Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ, ὁ «μὲ συγχωρεῖτε», -Ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρὸς (1887-1964), -Ὁ Γέροντας Εὐμένιος ὁ Λεπρὸς (1931-1999), -Ὁ ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός, ἕνας σταυρωμένος ἄνθρωπος, - Ὁ ἐξομολόγος τῶν λεπρῶν Γέροντας Εὐμένιος Σαριδάκης, - Ἐπιστολὴ Μόρφου Νεοφύτου πρὸς Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην περὶ Γερόντων Εὐμενίου καὶ Σωφρονίου (16.08.2018), - Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς Φιλούμενος (1913-1979) (Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου, Ὀροῦντα), - Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος, - Ὁ ὅσιος Γέροντας Ἐλπίδιος Χασάπης (1913-1983).

Περιεχόμενα  Β΄ τόμου

Μετὰ τὸ Εὐχαριστιακὸ σημείωμα τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου ἀκολουθοῦν ὁ Πρόλογος (Γιώργου Χρ. Κυθραιώτη), - Ὁ ἐπίκαιρος βίος τοῦ θαυμαστοῦ Χατζηφλουρέντζου (1901-1969), -  Ὁ Γέρο Παναῆς τῆς Λύσης (1905-1989), -  Ὁ ὅσιος Γέρο Παναῆς τῆς Λύσης. Μιὰ ἁγιασμένη μορφὴ τῆς σύγχρονης Κύπρου, - Σύγχρονες ὁσιακὲς μορφές: Γέρο Παναῆς, π. Εὐστάθιος Παπαγεωργίου, π. Ἐλπίδιος Χασάπης, - Περὶ λαϊκῆς εὐσέβειας, -  Ἐπικήδειος λόγος στὴ μακαριστὴ Μηλιὰ Μασούρα ( 1921-2014) -  Λόγος δοξαστικός στὴν κεκοιμημένη δούλη τοῦ Θεοῦ Μάρθα Δημητριάδου (1915-2019), -  Ἐπικήδειος λόγος στὴ Θεογνωσία Γελάση (1931-2015),  -  Ἐπικήδειος λόγος στὴ δούλη τοῦ Θεοῦ Χαραλαμπία (Χαμποῦ) Συμεοῦ (1929-2015), -  Ἐπικήδειος λόγος στὸν Στυλλῆ (Στυλιανὸ) τὸν Μυλωνᾶ (1918-2018),  -  Ἐκκλησία καὶ ἑτερόδοξοι. Ἡ πίστη τῶν ἁγίων, -  Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἕνας σύγχρονος Καππαδόκης θεολόγος καὶ σύγχρονοι ἐμπειρικοὶ θεολόγοι, -  Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος, ἐπόπτης ὁρατῶν καὶ ἀοράτων, καὶ ἡ μεταπατερικὴ ἀγαπολογία, -  Ὁ νοῦς στὴν Ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία, - Προσευχὲς ποὺ συνήθιζαν νὰ λέγουν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι.

 

Χαρακτηριστικὰ ἐκδόσεως

Τιμὴ τόμου Α΄: € 20.00
Τιμὴ τόμου Β΄: € 15.00
Ἡ ἔκδοση διατίθεται καὶ σὲ Κασετίνα μὲ τοὺς δύο τόμους μαζί. Τιμή : € 35.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: