Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Χειρότερα κι ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα!!!Ὅποτε περνῶ ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν πρὸς τὴν Ὁμόνοια, τὰ στενὰ εἶναι γεμάτα ἀπὸ μυσουλμάνους. Τὰ  ῥοῦχα ποὺ ἐνδύονται, βάσει τῶν δικῶν τους παραδόσεων, ὁμοιάζουν μὲ αὐτὰ τοῦ ἰμάμη τους.
Ὅλοι ἐνδύονται ὅμοια… Κι αὐτὸ τὸ «ἔθιμο» τὸ δέχονται οἱ «ἀνθρωπιστές» μὲ τὶς Μ.Κ.Ο., ἐνᾦ τὰ δικά μας ὄχι!
Μέχρι καὶ τὰ μικρὰ ἀγόρια, ἡλικίας περίπου μεταξὺ 12 καὶ 14, αὐτὰ τὰ ῥοῦχα φοροῦν.

Κατὰ τὴν περίοδο δὲ ποὺ ἔχουν τὸ ῥαμαζάνι τους, προσεύχονται στὰ πεζοδρόμια!
Ἐὰν περάσουμε ἀνάμεσά τους, θὰ λερωθοῦν ἀπὸ ἐμὰς, διότι (γιὰ αὐτούς) εἴμαστε ἄπιστοι!!!

Ἄρα εἶναι ἄνθρωποι τοῦ Μεσαίωνος!

Ὅταν βλέπω τὶς γυναῖκες τους στὸν δρόμο μὲ τὴν μπούρκα, τὸ χιτζὰμπ ἢ τὸ νικάμπ, ἁπλᾶ αἰσθάνομαι ἀηδία γιὰ τὸν ῥατσισμὸ καὶ τὴν μεγάλη ὑποτίμηση κατὰ τῶν γυναικῶν.
Δὲν τὸ ἀντέχω αὐτὸ ποὺ βλέπω… Ἀκόμη καὶ μικρὰ κοριτσάκια…!!!

Καὶ τὸ ἀστεῖο εἶναι, ὅπως μᾶς λέν, πὼς ὅλοι αὐτοὶ πρέπει νὰ πᾷν στὸ σχολεῖο, γιὰ νὰ μάθουν γράμματα καὶ νὰ διαβάζουν!!! Ὄχι δά!!!
Πηγαίνουν γιὰ νὰ πάρουν τὴν Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια τὰ μικρὰ παιδιά, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ γονεῖς τους!!!
Ἄρα τὸ παιδὶ [κορίτσι/ἀγόρι] δὲν πρόκειται νὰ πάρῃ κάτι ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεαί, μέσα στὰ σχολεῖα.
Τὴν παιδεία τους θὰ τὴν πάρουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους.

Ὅπότε ἔβγαλα συμπέρασμα:
Δὲν πρόκειται νὰ συμπράξουν μὲ τὴν δική μας κοινωνία, ὡς μέρος μίας πολυπολιτισμικότητος.
Ὁ κάθε ἕνας κυττᾶ τὴν φυλή του, ὡς ῥάτσα καὶ δὲν θέλει νὰ τὴν χάσῃ. Γιὰ αὐτὸ ἀκόμη τηροῦν τόσο πιστὰ τὶς παραδόσεις τους καὶ τὰ ἔθιμά τους οἱ μουσουλμάνοι.

Μὲ ἁπλᾶ λόγια ἕναπαράδειγμα:
Δὲν μποροῦν οἱ φακὲς μὲ τὰ ῥεβύθια νὰ ἀνακατευθοῦν, γιατὶ δὲν ταιριάζουν.
Ἔτσι γίνεται καὶ μὲ τὶς διαφορετικὲς ῥάτσες σὲ κάθε Ἔθνος, ποὺ σέβεται τὴν δική του κουλτούρα. Ἀρκεῖ μόνον νὰ ὑπάρχῃ σεβασμός.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ μουσουλμάνοι δὲν σέβονται κάτι…!!!

Ἐὰν εἶναι δυνατόν!!
Πατρίδα μας εἶναι ῥὲ γαμῶτο!!!
Δὲν ἦλθαν αὐτοὶ πρῶτοι στὴν χώρα μας!!!
Ἐμεῖς εἴμαστε ποὺ ἤλθαμε πρῶτοι ἐδῶ, πρὶν ἀπὸ χιλιάδες χρόνια…

Θὰ σᾶς τὸ πῶ  ἁπλᾶ: Ἢ γυρίζετε στὴν χώρα σᾶς μὲ τὴν δική σας κουλτούρα ἢ τηρεῖστε τοὺς  δικούς μας νόμους στὴν δική μας χώρα  κι ὄχι τὸν Νόμο τῆς Σαρίας καὶ τὸ Κοράνι σας σὲ Δημόσιο χῶρο…
Ἀὐτὰ στὴν πατρίδα σας!!!

Σταματόπουλος Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: