Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς …«ἀσφαλείας» μεγιστοποιεῖται ἡ ἀστυνόμευσις


 

Τὰ ἀπομεινάρια τῆς νέας τάξεως, οἱ ὀνειρώξεις τοῦ ἐπιστημονικοῦ-τεχνολογικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, καὶ ἡ ἐπιχειρουμένη μαζικὴ παρακολούθησις.
Θὰ φέρω καὶ πάλι ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία, ὅπου μὲ τὸ πρόσχημα τῆς διοργανώσεως τῶν θερινῶν «Ὀλυμπιακῶν» «Ἀγώνων», ἡ Ἰαπωνία πιέζεται νὰ άλλάξῃ τοὺς νόμους της καὶ νὰ δοθοῦν στὴν ἀστυνομία ὑπερβολικὲς ἐξουσίες, δῆθεν γιὰ τὴν «ἀσφάλεια» καὶ τὴν «ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας».

Παρόμοιες ἀλλαγὲς ἔκανε ἡ Βρεταννία τὸ 2012, πρὶν τοὺς δικούς της «Ὀλυμπιακούς» καὶ βλέπουμε πόσο ἀποτελεσματικὲς ἦσαν…
Βεβαίως καὶ οἱ ὑπερβολικὲς ἐξουσίες παρέμειναν, μετὰ τὸ τέλος τῶν ἀγώνων, βεβαίως ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε φουκαρὰς ποὺ σχολίαζε σὲ κάποιο φόρουμ συλλαμβάνετο μὲ ἀνεκδιήγητα προσχήματα…
Καί, φυσικά, αὐξήθηκαν οἱ παιδοκλεψιές, μὲ πολιτικὰ πλέον αἴτια, ἀλλὰ καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι (καὶ ἔφηβοι, καὶ μικρὰ παιδιὰ ἀκόμη) ἐστοχοποιήθησαν, φακελλώθηκαν, καὶ οἱ ζωές τους κατεστράφησαν.

«Ὅταν λές δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ προστασία τῆς ἰδιωτικότητος διότι δὲν ἔχω κάτι νὰ κρύψω, αὐτὸ δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸ νὰ λὲς ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου διότι δὲν ἔχεις κάτι νὰ πῇς».
Japan close to ushering in new wave of mass surveillance, Snowden warns
Φρούριον

Δεν υπάρχουν σχόλια: