Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Ὑπὲρ ὅλων μας πολεμοῦν στὴν Συρία…

Σὲ τρία χρόνια κατάφεραν νὰ ἀνατρέψουν τὰ δεδομένα, στὴν πολύπαθο Συρία, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Προέδρου Ἄσσαντ καὶ τῶν Ῥώσσων. Οἱ «Τίγρεις τῆς Συρίας» πολεμοῦν γιὰ ὅλον τὸν κόσμο… …κι ἂς μὴν τὸ ξέρουν!!!
Syrian Army’s Tiger Forces: History And Capabilities 
Ὁ ἡγέτης τῆς Μονάδος τῶν Τίγρεων, Συνταγματάρχης Suheil al-Hassan.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: