Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Μπορεί η Επιστήμη να μας πει, πώς ο μεγάλος Προφήτης Ησαΐας 700 χρόνια πριν τη Γέννηση του Χριστού, προείπε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής Του; Να μας εξηγήσει την Διορατική Χάρη, που έχουν οι Άγιοι και να μας πει, με ποιες φυσικές μεθόδους απέκτησαν οι Άγιοι αυτή την Χάρη και πώς μπορούσαν μόλις έβλεπαν έναν άνθρωπο άγνωστο, αμέσως να καταλαβαίνουν την καρδιά του και να διαβάζουν τις σκέψεις του; Χωρίς να περιμένουν από τον επισκέπτη ε­ρώτηση, έδιναν απάντηση σ’ αυτά, που τον προ­βλημάτιζαν. Ας μας εξηγήσουν, με ποιον τρόπο προέλεγαν οι Άγιοι τα μεγάλα Ιστορικά γεγονότα, τα οποία με τον καιρό πραγματοποιούνταν α­κριβώς όπως τα είχαν προφητεύσει...

Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: