Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Τέχνη εἶναι ἡ ἀπόπειρα νὰ δημιουργεῖς δίπλα στὸν πραγματικό κόσμο, ἕναν ἄλλο πιὸ ἀνθρώπινο


Ἀντρέ Μωρουά

1 σχόλιο:

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

... οἱ καιροί μᾶς ἐπιβάλουν, νὰ περιδιαβαίνουμε
τὴν χ λ ι α ρ ή μας καθημερινότητα
μὲ τὴν ψυχή καὶ τὴν καρδιά μας

σὲ... λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α... πτήσης...

ὡς ἀνθρώπινες μηχανές,

ποὺ... σύντομα θὰ πεταχτοῦνε
στ' ἄχρηστα,

γιὰ νὰ πάρει τὴ θέση τους
ἡ τεχνητή νοημοσύνη,
ὡς... πιό ταιριαστή στὶς περιστάσεις,
(ποὺ λὲς καὶ κάποιος τίς μαστόρεψε
κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσή της... )

καὶ τὸ ν' ἀνοίγεις δρόμους, γιὰ τὶς ψυχές ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ζήσουνε ἀδούλωτες,
ξεπερνᾶ, κατά πολύ νομίζω,
τὶς δυνατότητες τῆς "τέχνης"...

ὅμως, ἡ γνήσια τέχνη, μπορεῖ νὰ γίνεται

αὐτό τὸ... ἕνα τσάϊ...

ποὺ μᾶς χαρίζει μία μικρή

μὰ τόσο ἀπαραίτητη ἀνάπαυλα...

(ἀπό τὸν μυστικό ἀγῶνα, γιὰ μιὰν ἀδούλωτη ψυχή... )