Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν...

 Μπορεί να είναι εικόνα ορίζοντας, λυκόφως και ωκεανός

Η ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΣΩΝΑΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: