Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης Ρωμανίδης τόνιζε ἐμφαντικά ὅτι μποροῦμε νά καταλάβουμε ἄν μιά θεολογία εἶναι ἀληθινή στό ἐάν μπορῆ νά θεραπεύση τόν ἄνθρωπο, γιατί ἄν δέν τόν θεραπεύη, δέν εἶναι ἀληθινή θεολογία. 

 

Μπορεί να είναι ασπρόμαυρη εικόνα 1 άτομο και σώμα νερού 

Ἔτσι, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχουμε ἕνα τέλειο θεραπευτικό σύστημα, πού ἐφαρμόζεται καί ἐκφράζεται μέ τά Μυστήρια καί τήν ἄσκηση, καί γι’ αὐτό, ὅταν αὐτή ἡ μέθοδος ἐξασκῆται σωστά, τότε οἱ ἄνθρωποι θεραπεύονται.
Πρωτίστως, θεραπεία εἶναι νά περάση κανείς ἀπό τίς τρεῖς βαθμίδες τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἤ τοὐλάχιστον νά τίς ἀρχίση ὅπως τίς προδιορίσαμε στήν προηγούμενη εἰσήγηση, πού εἶναι ἡ κάθαρση, ὁ φωτισμός καί ἡ θέωση, ἤ ἡ ἔλευση τῆς θείας Χάριτος, ἡ ἄρση της καί ἡ ἐκ νέου ἔλευσή της. Δέν πρόκειται γιά μιά ψυχολογική, κοινωνιολογική, ἰδεολογική καί ἠθικιστική θεραπεία. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό ἔχει ὑπογραμμίσει δεόντως: «πάντες γάρ ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. γ΄, 23) καί «λογισμούς καθαιροῦντες καί πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατά τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καί αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τήν ὑπακοήν τοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. ι΄, 5).
Ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου, κατά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία δέν εἶναι ἡ ἐξιλέωση τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης, ἀλλά ἡ συνέργεια τοῦ ἀνθρώπου στό νά μεθέξη τῆς καθαρτικῆς, φωτιστικῆς καί θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχει ἀνάγκη ὁ Θεός νά θεραπευθῆ ἀπό τήν ὀργή Του, πού εἶναι ἰδίωμα τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, ἀλλά πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά θεραπευθῆ. Ὁ Θεός ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δικαίους καί ἀδίκους, «τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (Ματθ. ε΄, 45), ἀλλά ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά προετοιμασθῆ κατάλληλα μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἡ ἔλευση τῆς θείας Χάριτος νά ἐνεργήση θεραπευτικά καί ὄχι κολαστικά, καί ὁ Θεός νά γίνη Παράδεισος καί ὄχι Κόλαση. Αὐτό εἶναι τό βασικό κλειδί τῆς θεραπευτικῆς ἐμπειρίας τῶν ἀνθρώπων μέσα στήν Ἐκκλησία.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μαζί μέ την αίρεση , μαζί μέ τον οικουμενισμό πάει και ο αμοραλισμός και η κατάργηση του ασκητικού πνεύματος . Αντί της θεραπείας των παθών
προωθείται η θεολογική κάλυψη των παθών . Ήδη ύστερα απο 20 χρόνια απροκάλυπτου και επιθετικού οικουμενισμού έχουν αρχίσει νά φαίνονται τα αποτελέσματα της αλλοτριώσεως . Οι θεούσες πέταξαν τα μαντήλια και τα κομποσχοίνια και κυκλοφορούν μέ τατουάζ . Δεν τρελλάθηκες παιδί μου , δαιμονίστηκες . Νά πάς νά σε διαβάσουν . Η Φάνιη'ς στον άγιο Νικόλαο του Ελπιδοφόρου ! Έ ! Ρε μεγαλεία ! Το γαλλικό αξαν το είχαμε απο εδώ ! Οι παπάδες απο άμβωνος κυνηγούν το πρός εξαφάνισιν είδος της θεούσας . Δεν ακούς κήρυγμα νά ελέγχει την γύμνια παρά τους χαλά την βιτρίνα η θεούσα .

Ειλικρινά δεν ξέρω πού το πάνε . Απο τους παπάδες όποιος την πλήρωσε την πλήρωσε . Ήταν άτυχος ο παπα Χάρλευ που πλήρωσε τα δαχτυλίδια της Πόπης . Στο εξής όλα απελευθερώνονται . Η ελεύθερη συμβίωση , ο δεύτερος γάμος των κληρικών .....την μία την παρκάραμε την άλλη βρήκαμε ? Ερωτώ ! Ερωτήσεις κάνω . Ο Καλαιτζίδης , αυτή η μεγάλη προσωπικότητα απο το πλέον επίσημο βήμα , το θεολογικό εργαστήρι του οικουμενισμού , την θεολογική , μεταπατερική ακαδημία του Βόλου έθεσε μεγάλα θέματα . Το εσωβράκιόν του το ανήγαγε σε μεγάλη θεολογία . Αντί γιά νήψη πήδημα !

Μικρέ πρόσεχε ! Τίποτα δεν προσφέρουν τζάμπα . Πρώτα θα σε βάλουν νά υπογράψεις, όπως έβαλαν και τον μπάρμπα και δαιμονίστηκε και φορά μπροστά του τον Δία . Θά δαιμονιστείς παιδάκι μου . Μή κοιτάς ! Το άλλο ήταν ήδη δαιμονισμένο .

Πρόσεχε ! Πρόσεχε ! Πρόσεχε !