Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Ἡ μὲν ἀπελπισία αὐτόν ποὺ ἔπεσε δὲν τὸν ἀφήνει νὰ σηκωθεῖ, ἡ δὲ ἀμέλεια τὸν ὄρθιο καταφέρνει νὰ τὸν γκρεμίσει

Άγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: