Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Τὸ πιὸ δύσκολο στὴ ζωή, εἶναι νὰ μάθεις ποιὲς γέφυρες νὰ περάσεις καὶ ποιὲς νὰ κάψεις.

Μπορεί να είναι εικαστικό 

Laurence J Peter

Δεν υπάρχουν σχόλια: