Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Ο Θεός εξέλεξε το ευτελέστερον, το χώμα, για να κατασκευάσει εξ αυτού το ανθρώπινον σώμα. Και τούτο όχι ασκόπως. Ως φιλοσοφεί ο Γρηγόριος Νύσσης, η θέα και μόνο της γης, εκ της οποίας προήλθε το ανθρώπινο σώμα, αρκεί για να διδάξει την ματαιότητα της επιγείου ζωής.

Μπορεί να είναι εικόνα οστό 

~ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης+

Δεν υπάρχουν σχόλια: