Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

Πλούτος!


Στη βόρεια Ελλάδα οικογένεια υγειονομικών με 8 παιδιά είναι σε αναστολή. Την πρώτη νύχτα της αναστολής για πολύ ώρα άκουγαν ψαλμωδίες και τη φράση "Σωτηρία γεγονεν σήμερον εν τω οίκω τουτω". Μαρτυρία από ηγουμένη γνωστής Μονής στις Κυκλάδες 

 Μάχη

Δεν υπάρχουν σχόλια: