Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

Κι αν χιονίζει στο πνεύμα/ κι αν κρυώνουν οι μεγάλες/ ιδέες/ ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει... (Νίκος Καρούζος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: