Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και κείμενο που λέει "Î Γερόντισσα Γαλακτίο στις 28-8-2010 είπε: <<Σήμερα σείστη τα επουράνια! Ένας μεγάλος Ιεράρχης ανέβηκε στον ουρανό (ήταν o Φλωρίνης Αυγουστίνος). Δίπλα στον Πατροκοσμά! Τον βλέπουν οι κακομοίρηδες, κάποιοι άλλοι ιΑρχιερείς από την άλλη πάντα (κόλαση) και λιώνουν>>!"

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άγιε Επίσκοπε Φλωρίνης Αυγουστινε, πρεσβεύε υπέρ ημών.

Ανώνυμος είπε...

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, ΕΖΗΣΕ και ΜΙΛΗΣΕ (πάνω στην γη) σαν ένας ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Επίσκοπος της Εκκλησίας του Θεού. Ο δίκαιος Θεός, του ανταποδίδει στην επουράνια Εκκλησία, αυτό που του ΑΞΙΖΕΙ.

Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης είπε...

Ένας στον αιώνα ο μακαριστός Αυγουστίνος, ό,τι είχε πει ο ίδιος για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη.

Εἷς ἀνὰ αἰῶνα εἰς ὑψηλήν, τὴν σὴν Αὐγουστῖνε, ἀρετὴν καὶ περιωπήν, κλέος ὀρθοδόξων, προφῆτα ἱεράρχα, ὁσίου Φιλοθέου, τέκνον πανάριστον.

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χρυσόστομον νέον σε, χειραγωγὸν εἰς Χριστόν, ὀρθόδοξοι ἔγνωμεν, καὶ πλουτιστὴν τῶν πτωχῶν, Φλωρίνης ἐπίσκοπε, ὅσιε Αὐγουστῖνε, τοῦ Κυρίου προφῆτα, γῆς δὲ τῆς ἑλληνίδος, οὐρανόφρον προστάτα· διόπερ εὐσεβοφρόνως, πάντες τιμῶμέν σε.

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Μυροβλύζει ὁ τάφος ὁ σὸς ἀοίδιμε, καὶ καταρδεύει καρδίας διδασκαλία ἡ σή, Αὐγουστῖνε νήσου Πάρου θρέμμα ἅγιον, θεῖε διδάσκαλε πιστῶν, τῆς Φλωρίνης θησαυρέ, προφῆτα καὶ ἱεράρχα, τῶν αἱρέσεων καθαιρέτα, καὶ θεοδώρητε Ἑλλάδος φρουρέ.