Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό δὲ γνωρίζουμε μόνο τὸν Θεό, ἀλλά καὶ τὸν ἑαυτό μας. Ἐπίσης τὴ ζωή καὶ τὸ θάνατο. Καὶ χωρίς τὸν Ἰησοῦ Χριστό, δὲ γνωρίζουμε οὔτε τὸν Θεό, οὔτε τὸν ἑαυτό μας, οὔτε τὴ ζωή μας, οὔτε τὸ θάνατό μας

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που στέκονταιΠασκάλ

1 σχόλιο:

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Ποιον είναι το "Θανατιφορον Κενον "
...να διερωτωμαστε.
ΑΥΤΟ,που οι άγιοι Πατέρες Δεν ζούσαν αφού ήσαν πάντοτε μέσα στην κοινωνια μετά Του Θεού δια των Ακτιστων ενεργειών εν φωτι κ ερωτι.....

Όρθ.Πιστις λέγει τάδε αγ.Κυριλλος,
Δεν είναι η αποδοχή των δογμάτων της,επιφανειακά,(.....)
Αλλά και η παραδοχή των αληθειών της!
Στη συνέχεια μαζί με τα έργα η Δόξα Του Θεού του Ζώντος!!

Ο άνθρωπος γεννήθηκε για την αιωνιοτητα