Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Τί εἶναι ἡ Σύγχρονη Ὑποκριτικὴ Ἀγαπολογία - Μεταπατερικὴ Θεολογία;

Τί τὰ θὲς παιδί μου; Θὰ τὸ πῶ περιφραστικά.
Γλυκὰ λογάκια, ποὺ χαϊδεύουν τ᾿ αὐτάκια. Εὔκολα πραγματάκια, ποὺ βολεύουν τὰ παθάκια, καὶ καταντοῦν μαξιλαράκια γιὰ νὰ κοιμᾶται ἡ συνείδηση.
Μπορεί να είναι εικόνα μνημείο, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "<<Να επαναφέρουμε με την άσκηση την ηδονή από τις αισθήσεις στο νου, όπως πριν από την πτώση>>. Γέροντας Αναστάσιος Κουδουμιανός"
Γέροντας Ἀναστάσιος Κουδουμιανός

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: