Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Καταπράσινη Κύπρος

Αριστερά η εκκλησία του Αρχαγγέλου, Δεξιά της Ποδίθου. Γαλάτα Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και φύση 

Τροοδίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: