Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Ιερός Χρυσόστομος: Όποιος γνωρίζει τις Γραφές όπως πρέπει να τις γνωρίζει, δεν σκανδαλίζεται από όσα γίνονται.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

Δεν υπάρχουν σχόλια: