Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Τι είπε το μασονακι ο Κικιλιας στα ΜΜΕ: «Προσοχή - Πάντα να τονίζετε τα θετικά των εμβολίων όταν προκαλούν παρενέργειες»

1 σχόλιο:

Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης είπε...

Δόλιον ἐμβόλιον καὶ δεινόν, παρεσκευασμένον, ὑπ' ἀνόμων ἑταιρειῶν, χρήσει ἀντιχρίστῳ, ἐμβρύου ἐκτρωθέντος, Κυρίῳ φωτισθέντες, πάντες ἀπώσωμεν.

Ἀποσκορακίσωμεν ἀδελφοί, τὸ ὑπ' ἀντιχρίστων, κραδαινόμενον τοῖς λαοῖς, τοῦ ἀνθρωποκτόνου, ἐμβόλιον καὶ πίστει, βοήθειαν ἐξ ὕψους, πάντες αἰτήσωμεν.

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐμβόλιον δόλιον ἀνθρωποκτόνου δεινοῦ, κολάσεως πρόξενον καὶ ἀσθενείας ὁμοῦ, ἐνθέως ἀπώσωμεν, πάντες οἱ βαπτισθέντες, εἰς Τριάδος τὸ μέγα, ὄνομα καὶ τοῖς λόγοις, τῶν Πατέρων πεισθέντες, καὶ φόβον μὴ πτοηθέντες, ἄφρονος ἄρχοντος.

Ἦχος πλ. δ´. Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς.
Διὰ συνείδησιν Θεοῦ, τὸ διαβόλου ἐμβόλιον ἀπώσωμεν, καὶ τὴν ὑγείαν τῶν ψυχῶν, καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν διαφυλάξωμεν· καὶ γὰρ ἀγαπητοί, ἐν ἀμφοτέροις πάντες ἐκλήθημεν, μεγαλύνειν τὸν Κύριον, ἵνα Βασιλείαν λαμπράν, αὐτοῦ κληρονομήσωμεν.

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τὸ δεινὸν ἐμβόλιον, τοῦ βροτοκτόνου, ἀδελφοὶ ἀπώσωμεν, διὰ συνείδησιν Θεοῦ· καὶ γὰρ ἡμῶν προητοίμασται, ἐπὶ ζημίᾳ, ψυχῆς τε καὶ σώματος.