Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και γένι 
 ~ Στην παρούσα (σπάνια και αυτή) φωτογραφία, Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης - Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης και π. Αθάνασιος.
 
 
«Η Θεία Αγάπη θα απευθύνεται προς όλους, και το Θείον Φως όλους θα τους περιλάμπει, όχι όμως αναγκαστικά ή τυραννικά, αλλά κατά το μέτρο της ανοικτότητος και δεκτικότητός τους.
Όλοι οι Άγγελοι και οι άνθρωποι θα είναι ανακεφαλαιωμένοι εν τω Σώματι του Χριστού και θα μπορούν να συμμετέχουν στην Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και θα ευρίσκονται εν τω οίκω του Πατρός τους, με την έλλογο ετερότητα των προσωπικών και ανεπανάληπτων όντων, αφού υπάρχουν και μονές εν τω οίκω του ουρανίου Πατρός πολλές, άρα και διαφορετικές. Και πάλιν ενοποιημένοι και παρόμοιοι, διότι εν πάσι μία θα είναι η ενέργεια και η επίπνοια της μιας χάριτος της αιωνίου ζωής της Αγίας Τριάδος».
+π. Αθανασίου Γιέφτιτς.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: