Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

"Αυτοί που εξουσιάζουν τα έθνη ονομάζονται ευεργέτες τους· όμως σ'εσάς να μην είναι έτσι..." (Λουκ. 22,25-26)

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και γένι

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: