Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ὑπ’ ἀριθμὸν «Ἕνα» κίνδυνος γιὰ τὴν Εὐρώπη δὲν εἶναι τὸ ἰσλάμ!

Τὸ Ἰσλὰμ δὲν εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 1 ἐχθρός.
Εἶναι τὸ δεύτερο πρόβλημα.
Τὸ πρῶτο εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔφεραν τὸ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη.
Αὐτοὶ εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 1 ἐχθρός.

Δηλαδὴ ἡ πραξικοπηματική, ὁλοκληρωτική, κατάπτυστος Ἡνωμένη Εὐρώπη, ποὺ κατέστρεψε τὸ προηγούμενο σχῆμα μιᾶς εἰρηνικὰ συνεργαζομένης κοινότητος ἀνεξαρτήτων κρατῶν, μεταβαίνοντας σὲ ἕνα τερατῶδες γιγαντικὸ μόρφωμα, καὶ ὑφαρπάζοντας σκιωδῶς τὴν νομοθετικὴ ἐξουσία.
«The EU’s leaders “do not care about the political cost” of their handling of the migration crisis because they do not have to face election, one of its top officials has admitted.
Dimitris Avramopoulos, the commissioner for migration whose controversial plan to relocate 120,000 refugees badly split the EU last week, said national leaders should “stop thinking about” the backlash they face over migration.
The relocation policy is deeply unpopular in eastern Europe, but without the threat of re-election this “means nothing”, Mr Avramopoulos said. The remarks were met with anger by British eurosceptics.»
telegraph
Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις κατέστρεψε τὰ δημοκρατικὰ πολιτεύματα γιὰ νὰ ἐγκαταστήσῃ παράνομα καὶ πραξικοπηματικὰ μίαν κατάπτυστο ὁλοκληρωτικὴ τυραννίδα!
Ντροπὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, στὸν 21ο αἰῶνα, νὰ γίνεται ἀκόμη ἀνεκτὸ αὐτὸ τὸ χάλι.

Φρούριον

Δεν υπάρχουν σχόλια: