Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

''Σέ ὅλες τις δυσκολίες σου, και στις πιο μεγάλες πτώσεις σου να θυμᾶσαι την κραυγή αὐτῆς τῆς ἁγίας ἑβδομάδος, που ἔχει τήν δύναμι να σε ἀναστήσῃ: «Κύριε, πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με...''

Φωτογραφία της Nota Haras.
Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: