Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

To θέατρο του Φαναρίου.


σ.σ. Για τους γκαβομάτηδες που βλέπουν «χίλια μύρια κακά» στην ΚΑΝΟΝΙΚΗ διακοπή μνημόνευσης που επέβαλε ο Πατρ. Κύριλλος στον Πατρ. Βαρθολομαίο, καθότι ο δεύτερος εισπήδησε στην δικαιοδοσία του Πατρ. Μόσχας και δημιούργησε ψευδοεκκλησία αχειροτόνητων και καθηρημένων δίπλα στην Κανονική, αλλά ελησμόνησαν και κάνουν αβαβά! την κωμικοτραγική διακοπή μνημόνευσης που είχε κάνει ο «Πατριάρχης του Γένους»!! Βαρθολομαίος στον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο.

Ὁ κυρὸς Χριστόδουλος τυγχάνει ὁ μοναδικὸς Προκαθήμενος, ποὺ ὑπέστη ζωντανὰ τόν παγκόσμιον τηλεοπτικὸν διασυρμόν του. Παρηκολούθησε ζωντανὰ ἀπὸ τὴν τηλοψίαν, νὰ τὸν κηρύσσουν εἰς ἀκοινωνησίαν, δηλ. ἀφορισμόν, 42 ἄβουλοι ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ἄλλης Ἐκκλησίας, μὲ ἐπιτραχήλια, ὠμόφορα, θυμιατὰ καὶ ψαλμῳδίες.

Ἐπρόκειτο διὰ μία θεατρικῆς ἐμπνεύσεως παρῳδίαν ἀφορισμοῦ μοναδικὴν χωρὶς δίκην. Χωρὶς καμμίαν κανονικὴν βάσιν. Τοιοῦτο γελοῖον συμβὰν δὲν συνετελέσθη ΠΟΤΕ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.
Αὐτὴν τὴν «κωμῳδίαν», ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἀνῃρέθη μὲ ἀνάλογον τρόπον, ἐλησμόνησαν οἱ 32 Μητροπολῖ­ται ποὺ ἐξελέγησαν ἐπὶ Χριστοδούλου. Ἰδιαιτέρως δὲ οἱ πλέον εὐνοημένοι ἀπὸ αὐτόν, μὲ πρῶτον τὸν Σεβ. Ἰγνάτιον Βόλου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐντελῶς ἐκτροχιασθῆ εἰς τὴν στήριξιν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου διὰ τοὺς ἀχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας.
Νὰ μνημονεύσωμεν ἀκόμη τοὺς προκλητικὰ προωθηθέντας ἀπὸ τὸν κυρὸν Χριστόδουλον, Πατρῶν Χρυσόστομον Σκλήφα καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίαν Φούνταν. Καὶ αὐτοὶ συναγωνίζονται τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομον Σαββάτον εἰς τὴν ταύτισιν μὲ τὸν Βαρθολομαῖον, τὸν ἐξευτελίσαντα τὸν προωθήσαντα αὐτοὺς Χριστόδουλον.
Ορθόδοξος Τύπος

σχόλιο :  Απ αυτό βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πώς ο μακαριστός Χριστόδουλος δεν μπορούσε να αξιολογήσει καλύτερα…
Έχουμε και την προκλητική στήριξη πού έδωσε στον νύν Σύρου, την προώθηση τού Μεσσηνίας, τόν εμπαιγμό σέ κάποιους πού τούς είχε υποσχεθεί επισκοπή καί τελικά τούς πούλησε καί άλλα
Νά μην ξεχάσουμε πώς μέ τήν ανάδειξή του σέ αρχιεπίσκοπο, εν μία νυκτί, πέταξε στόν κάλαθο τών αχρήστων, μιά 24 χρονη πολιτική τού προκατόχου του Σεραφείμ αναφορικά μέ τό Φανάρι.
Ο μακ. Σεραφείμ, πού ήταν πανέξυπνος, δέν είχε επιτρέψει από τό 1991 στόν Βαρθολομαίο νά επισκεφθεί επισήμως τήν Αθήνα,ούτε δε συζητούσε τό ενδεχόμενο νά ανοίξει γραφείο στήν Αθήνα …
Ο εκ Βόλου τά ανέτρεψε, τά αποτελέσματα γνωστά. .

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: