Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Αἰτία ὅλων τῶν κακῶν εἶναι τό νά μή γνωρίζουμε τίς Γραφές.
Βαδίζουμε στόν πόλεμο χωρίς ὅπλα, μπορούμε νά σωθοῦμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: