Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018


Μιά μαυροφορεμένη γερόντισσα!
Μιά λεβέντισσα μάνα!
Μιά φορτωμένη με το χρόνο γιαγιά!
Μιά ηρωΐδα γυναίκα που κρατά το σύμβολο του Ελληνισμού!
Μιά σύγχρονη κυρά της Ρώ, που στάθηκε στο σταυροδρόμι να αντισταθεί στο όποιο ξεπούλημα της "Μακεδονικής γης".
Πώς οι γερόντισσες αυτές τόσους αιώνες μετέδωσαν της πίστη στην παράδοση και στα ιδανικά του έθνους!...
Κι έμειναν χωρίς πολυχρωμίες, φρού-φρού κι αρώματα, χωρίς pride, παρέμειναν αληθινά κι αυθεντικά υπερήφανες, με ήσυχη την καθαρή τους συνείδηση, ασπρόμαυρες μέσα στον ιστορικό χρόνο να αντιλαλούν διαχρονικά:


"Η ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟ ΠΥΡΩΜΑ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ" 

(Κωστής Παλαμάς).

Δεν υπάρχουν σχόλια: