Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Ὅταν προσεύχεται κανεὶς καρδιακά, κάποτε τοῦ δίνεται ἕνας λόγος. Αὐτὸς ὁ λόγος γεννᾶ καὶ ἄλλους λόγους. Ἔτσι ἀνοίγεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, συλλαμβάνει τὸ νόηµα ὁλοκλήρου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

 

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: