Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ὥρα «σεναρίων γιὰ τὴν …ἐπομένη ἡμέρα»!!!

Ἐδῶ καὶ κάποιο χρονικὸ διάστημα ἔχουν ἐμφανισθῆ πολλῶν εἰδῶν εἰδησεογραφικὲς σελίδες, ποὺ ἐνασχολῶνται μὲ θέματα γεωπολιτικῶν ἀναλύσεων, ἀμυντικῆς πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἐθνικὰ ἢ διεθνῆ παρασκήνια. Τὰ ἄρθρα τους ὅλα σοβαρά, τεκμηριωμένα καί, στὸ βάθος, προειδοποιητικὰ γιὰ κάτι σοβαρὸ ποὺ ἔρχεται. Ὅλες τους, μὰ ὅλες τους, μὲ πνεῦμα σοβαρότητος, ἀληθοφανείας καί, κυρίως, μὲ ἕναν ἀέρα …ἐθνικισμοῦ. Παράδοξον; Ὄχι καὶ τόσο…
Χρόνια τώρα ἕνας ἄλλος χῶρος ἀνέλαβε καὶ τὴν ἐξωτερική μας πολιτική, ὡς χώρας, μὰ καὶ τὴν κοινωνικὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους τελικῶς, μαζὺ μὲ τὶς «ἑλληνοτουρκικὲς φιλίες» καὶ τὰ λοιπὰ φληναφήματα. Ὁ χῶρος αὐτός, τὸ γνωστό μας ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ ὑπὸ τὴν σκέπη ἐξετελέσθη συνειδησιακῶς καὶ ἠθικῶς ἕνα Ἔθνος, τώρα τελευταία δὲν πολὺ ἀκούγεται, ἂν καὶ ἔχει ἀφήση στὸ πόδι ἀξίους ἀντικαταστάτες, ὄπως γιὰ παράδειγμα τὶς δεκάδες Μ.Κ.Ο.. Αὐτὲς τὶς Μ.Κ.Ο. ποὺ προωθεῖ καὶ ὁ Ο.Η.Ε. καὶ οἱ τεκτονικὲς στοὲς κάθε εἴδους μὰ καὶ ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία.


Θυμηθείτε :πεκτσί, ῥόταρυ, ΕΛΙΑΜΕΠ κι …«ἑλληνοτουρκική» φιλία!!!

Καὶ τώρα, μόλις τώρα, εἶδα κάτι ποὺ ἐπιβεβαίωσε τὶς ὑποψίες μου μὰ καὶ μεγάλωσε τοὺς φόβους μου γιὰ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔπονται. Ὄχι διότι ἀγνοοῦσα τμῆμα τῶν εἰς βάρος μας σχεδιασμῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν πραγματικὸ ῥόλο καὶ τοὺς στόχους αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων, ἀλλὰ διότι συνειδητοποίησα πὼς ὁ χρόνος τελειώνει καὶ τὰ γεγονότα, ποὺ θὰ ἀνατρέψουν πλήρως τὸν κόσμο μας, εἶναι περισσότερο ἀπὸ ποτὲ κοντά μας.

Τὸ Κέντρον Γεωπολιτικῶν Ἀναλύσεων τοῦ New York College (ποὺ ἔχει ἐπίσης ὑποκαταστήματα σὲ Τίρανα, Πράγα καὶ Λονδῖνον!!!), μαζὺ μὲ τὸ Κέντρον Ἀνατολικῶν Σπουδῶν γιὰ τὸν Πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἐπικοινωνία τοῦ Παντείου, μαζὺ μὲ τὸ Κέντρον Μελέτης Μεσογειακῆς – Μεσανατολικῆς Πολιτικῆς καὶ Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου, μαζὺ μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτον Ἐρεύνης καὶ Καταρτίσεως Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων, μαζὺ μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτον Ἐπιχειρηματικότος καὶ Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως (;;;), ὑποστηριζόμενοι ἅπαντες αὐτοὶ ἀπὸ τὸ ἐν Ἑλλάδι Γραφεῖον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλία καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Νεολαίας, διοργανώνουν σεμινάριον (ἐπὶ πληρωμῇ) γιὰ τὴν Τουρκικὴ Ἐξωτερικὴ Πολιτική, τὶς Ἑλληνοτουρκικὲς Σχέσεις καὶ τὴν Κύπρο, καθὼς καὶ γιὰ τὰ σενάρια τῆς ἐπομένης ἡμέρας, ποὺ φθάνουν ἔως τὸ 2023!!!
Μπορῶ νά σχολιάσω κάτι περισσότερον ἐγώ ἐκτός ἀπό τό νά παρατηρῶ, νά θαυμάζω καί νά γελῶ μέ τό θράσος τῶν παραπάνω;

Δῆλα δή… Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ποὺ μᾶς ζάλισαν τὰ μέζεα μὲ τοὺς καλοὺς Τούρκους, μᾶς ἐτελείωσαν ξαφνικά.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια βέβαια δὲν μᾶς ἐτελείωσαν ἐπακριβῶς, διότι τώρα μᾶς ἁνάβουν τοὺς συναγερμούς, γιὰ τὸν κακὸ σουλτάνο, ποὺ καταπιέζει μεταξὺ ἄλλων καὶ τοὺς καλοὺς Τούρκους, προετοιμάζοντάς μας γιὰ τὴν ἐπιθέτικοτητα τοῦ κακοῦ σουλτάνου ἀλλὰ ὄχι τῶν καλῶν Τούρκων (λὲς κι αὐτοὶ θὰ μείνουν ἀμέτοχοι), μὰ καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα, ποὺ δὲν θέλουν νὰ τὰ κατονομάσουν στὶς ἀνακοινώσεις τους (καὶ γιὰ τὰ ὁποία οὐδέποτε θὰ πλήρωνα γιὰ νὰ μάθω!!!)
Ἂλλως τὲ τὰ λέει δωρεὰν ὁ Κιτσίκης, ποὺ ἐπίσης ἐβραβεύθη μὲ τὸ βραβεῖον Ἰπεκτσί,
Προετοιμαζόμεθα λοιπόν. Ὁ Ἐρντογὰν δὲν εἶναι κακὸς σουλτάνος, ἀλλὰ ὄργανό τους, ποὺ ἦλθε ἔως ἐδῶ μὲ ἄλλους σκοποὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀνεκοινώθησαν. 

Γιατί μᾶς ἦλθε ὁ Ἐρντογάν;

Θῦμα κι αὐτὸς στὰ ὅσα τὸν ἔχουν προγραμματίση νὰ κάνῃ, ὅπως κι ἅπαντα τὰ κουδουνισμένα παγκοσμίως, ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους.
Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου μάλιστα εἶναι χρήσιμον ποὺ ἔγινε «κακός». Πολὺ χρήσιμον.
Τόσο χρήσιμον ποὺ νὰ δικαιολογῇ διοργανώσεις σεμιναρίων σὰν τὶς προαναφερόμενες.

Ὁ «κακὸς σουλτάνος» λοιπόν, ποὺ προσφάτως ὑπεδέχθη σύσσωμος ἡ (φερομένη ὡς) πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, ἂν καὶ «κακός» καὶ ἀπομονωμένος καὶ κατάπτυστος προσεκλήθη κι ἐτιμήθη δεόντως. Αὐτὸ λέει πολλὰ ἀπὸ μόνον του, ἐφ΄ ὅσον τὰ κουδουνισμένα μας οὐδέποτε θὰ ἔκαναν κάτι ποὺ θὰ ἐρχόταν σὲ σύγκρουσιν μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους. Συνεπῶς ὁ «κακός» Ἐρντογὰν ἐδῶ ἦλθε κατ’ ἐντολὴ ἄνωθεν κι ὄχι τυχαίως.
Τὰ σενάρια γνωστὰ ἐδῶ καὶ χρόνια. Μᾶς προετοιμάζουν ἄλλως τὲ καὶ δὲν κρύβονται, ἀκόμη καὶ οἱ ἀσήμαντοι παπαγάλοι, ποὺ ἁπλῶς ἀναπαράγουν τὰ ὅσα τοὺς ὑποδεικνύουν.
Ἡ ἐπομένη ἡμέρα ὅμως, ποὺ εἶναι καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ σεμιναρίου, εἶναι πολὺ κοντά, ἀλλὰ ἀγνοῶ τὸ πόσο. Μπορῶ ὅμως νὰ καταλάβω πὼς ἡ ἐπομένη ἡμέρα περιλαμβάνει ἐμπράκτως τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία», ὄχι ὅπως φυσικὰ καὶ φυσιολογικὰ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξελιχθῇ, ἀλλὰ ὡς ἔνα μόρφωμα, σὰν αὐτὸ ποὺ προετοιμάζουν καὶ ποὺ θὰ παραμένῃ, πίσω ἀπὸ ἄλλους φερετζέδες, ἀπολύτως ἐλεγχόμενον ἀπὸ τοὺς ἰδίους σημερινοὺς νταβατζῆδες.
 πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: