Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Διαρκεῖς (καὶ συνειδητές) κυβερνητικὲς ἀπουσίεςἈπὸ τὸν φίλο Μανώλη Καλογεράκη:
Στὴν κηδεία τοῦ 11χρονου, ποὺ σκοτώθηκ ἀπὸ τὴν «ἀδέσποτη» σφαίρα, κάποιου ἀνεγκεφάλου μαλάκα, ἡ κυβέρνησις ἦταν παντελῶς ἀπούσα.
Στὸ ὕστατο χαῖρε στὸν Ταξίαρχο ἐ.ἀ. Κύριο Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο, ἐπωνομαζόμενον καὶ «πατέρα τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.», τὸν ἄνθρωπο ποὺ μὲ τὴν γενναιότητά του, τὴν ψυχραιμία καὶ τὴν σύνεσή του, ἔσωσε ἑκατοντάδες ζωές, τὸ μαῦρο καλοκαῖρι τοῦ 1974, ἡ κυβέρνησις «κύριε» Πᾶνε Καμμένε, ἦταν παντελῶς ἀπούσα.
Στὴν παρέλαση τῶν γκαίυ πράιν, ἡ κυβέρνησις ἐκπροσωπήθηκε μὲ ὑπουργοὺς καὶ συμβούλους.
Μπορῶ νὰ ὑποθέσω ὅ,τι θέλω μᾶλλον… ἔ;
Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: