Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Ἀπολυτίκιον Ἁγιορειτῶν Πατέρων


Ἦχος Α'.

Τοὺς τοῦ Ἄθω Πατέρας, καὶ Ἀγγέλους ἐν σώματι,

Ὁμολογητᾶς καὶ Ὁσίους, Ἱεράρχας καὶ Μάρτυρας,

τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις καὶ ὠδαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τὰς ἀρετᾶς,

ἡ τοῦ Ὅρους πληθὺς πάσα τῶν Μοναστῶν, κραυγάζοντες ὁμοφώνως.

Δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς.

Δόξα τῷ ἁγιάσαντι.

Δόξα τῷ ἐν κινδύνοις ἠμῶν, προστάτας δείξαντι.
Αποτέλεσμα εικόνας για Διακο -Διονύσιος Φιρφιρής 
Ψάλλει ο μακαριστός Διακο -Διονύσιος Φιρφιρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: