Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Η ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ π. ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΖΗΣΗΝ


Μέ μεγάλη πικρία καί λύπη ἡ «ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ» πληροφορήθηκε τήν ἀπό 10.12.2016 «νουθετήρια», ἐπιτιμητική καί «πατρική» Ἐπιστολή τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου πρός τόν Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση, ὁ οποῖος κατηγορεῖται, ὅτι μέ τίς ὁμιλίες του προκαλεῖ «πνευματικήν σύγχυσιν καί διάστασιν τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης».

Ὅπως διαπιστώνεται ὅμως, οἱ διατυπούμενες στήν μητροπολιτική ἐπιστολή ἐναντίον τοῦ π. Θεοδώρου κατηγορίες εἶναι ἐκκλησιολογικά ἀστήρικτες καί θεολογικά ἀβάσιμες καί γι’ αὐτό δέν ἀντέχουν σέ ὁποιαδήποτε κριτική. Αὐτό ἀποδεικνύει κατάφωρα ἡ ἀπό 1.2.2017 ἀπαντητική Ἐπιστολή τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ὁ ὁποῖος μέ ἔντονο ἀπολογητικό τόνο, ἀλλά καί πληρέστατη ἐπιχειρηματολογία καταδεικνύει τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καί τό ἀθεμελίωτο τῶν ἐναντίον του αἰτιάσεων.
Ὁ π. Θεόδωρος, κορυφαῖος Ὀρθόδοξος Κληρικός, καταξιωμένος Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος καί ἐγνωσμένου κύρους Πατρολόγος καί Ἱστορικός, εἶναι μία ἐκκλησιαστική Προσωπικότητα πανορθοδόξου καί παγκοσμίου ἀκτινοβολίας. Διαθέτοντας τά τάλαντα, πού τοῦ ἐχάρισε ὁ Θεός καί τήν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας μαχητικότητά του ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, προσφέρει ἀνυπολόγιστη συμπαράσταση στήν Ἐκκλησία καί τό πνευματικό καί ποιμαντικό της ἒργο. Εἶναι, συνεπῶς, ἐπαίνου ἄξιος ἢ κατηγοριῶν καί ἐλεγκτικῶν «νουθεσιῶν». Γίνεται ὅμως εὔκολα κατανοητό, διατί ἐλέγχεται καί κατηγορεῖται. Στούς καιρούς τῆς οἰκουμενιστικῆς ὑστερίας καί ἀκαταστασίας ὁ π. Θεόδωρος ἔχει, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀναδειχθεῖ σέ πατερικό ἀνάστημα καί σθεναρό πρόμαχο καί ὑπερασπιστή τῆς ὀρθοδοξοπατερικῆς παραδόσεως, ἡ ὁποιαδήποτε δέ ἐναντίον του πολεμική ἀποβλέπει στή φίμωσή του καί τήν παρεμπόδιση τῆς ἀντιοικουμενιστικῆς του δράσεως.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πρέπει νά καυχῶνται καί νά χαίρουν, διότι ὁ Θεός τίς ἐτίμησε μέ τήν παρουσία, προσφορά καί δράση ἑνός ἀξίου Κληρικοῦ, ὅπως ὁ π. Θεόδωρος. Ἡ δέ ἐπιδίωξή τους θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ ἀξιοποίηση καί πατρική ἐνίσχυσή του, καθιστώντας τόν π. Θεόδωρο σύμβουλο καί συνεργάτη στό ἔργο τους καί στούς διαφόρους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας. Ὁ Ἅγιος Θεσσαλονίκης μέ τήν πρός τόν π. Θεόδωρο «ἐπιτιμητική» ἐπιστολή του προεκάλεσε, δυστυχῶς, τήν πικρία καί τά δίκαια παράπονα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Πληρώματος, πού περιβάλλει μέ τήν ἀγάπη του τόν π. Θεόδωρο καί οἰκοδομεῖται πνευματικά μέ τά κηρύγματα καί τήν θεοφιλή ἀντιοικουμενιστική δραστηριότητά του.
Ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» συμπαρίσταται ἀδελφικῶς στόν π. Θεόδωρο καί ἐπιδοκιμάζει τήν ἀπαντητική ἐπιστολή του, παρακαλώντας τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης νά ἀναθεωρήσει πατρικῶς τήν στάση του.
Γιά τήν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν»
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου,
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου
Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος
Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γατζέας Βόλου
Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος
Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους
Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν

4 σχόλια:

Λωρίτου Ελένη είπε...

Συμπαραστεκόμαστε και μείς στον πνευματικό μας πατέρα π. Θεόδωρο ολοθύμως και εγκαρδίως Ακατάλυτος είναι ο πνευματικός δεσμός που συνδέει τους διακονούντας μέ ταπείνωση την ποίμνη του Χριστού αόκνως και θυσιαστικά μέ εμάς τους ευεργετηθέντας ! Δημιουργούν σκάνδαλα ,σχίσματα καί ρήγματα αυτοί που πάνε να σπάσουν αυτους τους δεσμούς, οι οποίοι εν τέλει ανάγουν στο Χριστό Η αφοσίωσή μας στον π. Θεόδωρο είναι αμέριστος Θά έπρεπε οι επίσκοποι να έχουν διδαχθεί απο την ιστορία την παλαιότερη ,άλλά και την πρόσφατη για το πώς το ποίμνιο εκφράζει την αφοσίωσή του και την ευγνωμοσύνη του στά πρόσωπα των ποιμένων του και να μήν προκαλεί τά αισθήματά του Σεβασμιώτατε Άνθιμε αγαπούμε τον π. Θεόδωρο όχι για κανένα άλλο λόγο ,αλλά γιατί τον βλέπουμε να αγωνίζεται για τά θέματα της πίστεως που και εμάς μας γεμίζουν μέ αγωνία Μήν υποτιμάτε τόσο πολύ την νοημοσύνη μας να πιστεύετε οτι ο π. Θεόδωρος μας ΄΄ ξεσηκώνει΄΄ Και αυτό να συνέβαινε θα έπρεπε να τον επαινείτε, γιατί αφυπνίζει συνειδήσεις και τις οδηγεί στην μάνδρα της εκκλησίας Νά σας πούμε και κάτι έτσι ωμά ; Έχουμε σιχαθεί την συμβατικότητα η οποία δυστυχώς μέ την εκκοσμίκευση έχει γίνει η κυρίαρχη στάση και μέσα στην εκκλησία Δηλαδή ο εκκλησιαστικός χώρος έχει γίνει μία από τά ίδια άν όχι και χειρότερη ,ένας χώρος αμοραλισμού Θά περίμενε κανείς μέσα στην εκκλησία να είναι τά πράγματα καλύτερα καί ιδανικότερα και όχι ευτελέστερα από τον ΄΄κόσμο ΄΄ Τότε γιατί κανείς να εντάσσεται στην εκκλησία και όχι σέ κάποιο άλλο club που επιδίδεται σέ αθωότερα σπόρ και όχι σέ ό,τι ευτελίζει τον άνθρωπο; Μας σκανδαλίζει η αφωνία των διαφόρων εκκλησιαστικών χώρων ,μονών , Αγίου Όρους , αδελφοτήτων , μεμονωμένων προσώπων κληρικών και θεολόγων ,ανθρώπων που στηρίζουν τον βιοπορισμό τους ,αλλά και το κοινωνικό τους προφίλ στην εκκλησία ,αλλά αρνούνται να πάθουν κάτι γι'αυτήν, έστω να έρθουν σέ μία δυσμένεια μέ τον δεσπότη Μπήκαμε μέσα στην εκκλησία από μικρά παιδιά για να μάθουμε αυτά , να ξεχάσουμε ακόμα και κάθε ανθρώπινη έννοια αξιοπρεπούς στάσεως μέσα στην ζωή ; Ο χώρος της εκκλησίας ίσως πάντα , αλλά ειδικά σήμερα με την αίρεση του οικουμενισμού είναι ένας χώρος σκληρου αρριβισμού όπου πρώτιστο κριτήριο στάσεως είναι το ίδιον συμφέρον

Λωρίτου Ελένη είπε...

Σεβασμιώτατε στο διαδίκτυο είδα ένα βίντεο παλαιό συγκινητικό από τον αγώνα που διεξήγαγε η εκκλησία μας ενωμένη επί υπουργού Τρίτση Είσαστε νέοι με μαύρα μαλλιά και εσείς και ο μακαριστός Χριστόδουλος και σας καμαρώσαμε , μπορώ να πώ ότι πάντα σας καμαρώναμε Θέλουμε τά εκκλησιαστικά πρόσωπα να ρίχνονται στον αγώνα και όχι να επαναπαύονται στα προνόμια που η εκκλησία τους εξασφάλισε Θέλουμε οι κληρικοί όλων των βαθμίδων να είναι μιμηταί των αγίων και των μαρτύρων και όχι κοσμικοί άρχοντες Ο π. Θεόδωρος θα πρέπει να τιμωρηθεί γιατί ; Επειδή ανταποδίδει στον Θεό ως θυμίαμα αυτά που ο Θεός του χάρισε ,δηλαδή τα πνευματικά χαρίσματα της ευφυΐας και οξυδέρκειας που και ο ίδιος καλλιέργησε και ανήλθε την ακαδημαϊκή κλίμακα ,έγινε μία καθολική πνευματική προσωπικότητα , αλλά δεν τά κρατά ιδιοτελώς για τον ευατόν του , τά αντιπροσφέρει στην εκκλησία στην οποία και τά οφείλει , απέκτησε την ιεροσύνη την οποια ακάματα διακονεί και δεν αρνείτα ι το χρέος της ομολογίας ; Αν δεν το κάνουν αυτό οι πνευματικοί άνθρωποι ποιος θα το κάνει ; Από αυτούς περιμένουμε να γίνουν οι ηγέτες που θα΄ μας οδηγήσουν στα σκοτάδια Εγώ καθόλου δεν γνώριζα τον π. Θεόδωρο εκτός από κάποια βιβλία του που είχα διαβάσει και δεν θα υπήρχε λόγος να τον αναζητήσω , αν από της ελεύσεως στον Βόλο του νύν μητροπολίτου Ιγνατίου δεν άρχιζε ο εν λόγω επίσκοπος την έντονη και γυμνή τη κεφαλή διακήρυξη των οικουμενιστικών βλασφημιών εναντίον του παναγάθου ονόματος του Τριαδικού Θεού μέσω της αιρετικής Ακαδημίας θεολογικών σπουδών Με ΄΄ ξεσήκωσε ΄΄ κανείς π. Θεόδωρος ή οι βλασφημίες του εν λόγω μητροπολίτου με άφησαν εμβρόντητη και αναζήτησα ερείσματα ; Αν δεν ηταν ο π. Θεόδωρος ,θα ήταν κάποιος άλλος Αν εσείς φιμώσετε τον π. Θεόδωρο θα ζημιώσετε την ψυχή σας γιατί γίνεστε θεομάχος και τίποτα δεν θα καταφέρετε γιατί άλλον ο Θεός θα αναστήσει για να ποιμάνει τον λαό του Θα πρέπει οι επίσκοποι να καταλάβουν ότι ένας δρόμος μονο υπάρχει η αντίσταση , η ομολογία και όχι ο συμβιβασμός με ετούτον τον αιώνα και τά όργανά του, που καλά έχουν στρογγυλοκαθήσει μέσα στον θρόνο του Θεού και στον σβέρκο της εκκλησίας και της δύσμοιρης πατρίδας Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και μακροημέρευση !

Ανώνυμος είπε...

Ο π.Θ.Ζήσης είναι ένα μεγάλο στήριγμα της πατερικής αλήθειας και της ορθοτόμησης του λόγου. Να τον βοηθήσει ο Θεός να συνεχίσει χωρίς να πτοηθεί από όσα έρχονται, και να τον φωτίσει και αυτόν και τους υπόλοιπους στην Σύναξη να κάνουν το καλύτερο για τον αγώνα ενάντια στον οικουμενισμό και τη ΝΤΠ.

Ανώνυμος είπε...

Ευχόμαστε ο επίσκοπος και η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης να ακολουθήσουν το Χριστό τους Αγίους και τους Πατέρες της Εκκλησίας Του έστω και την τελευταία στιγμή. Τον σεβαστό μας πατέρα Θεόδωρο ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ας τον αφήσουν ήσυχο αν δεν μπορούν να τον μιμηθούν!