Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Ἰσλαμοποίησις λοιπόν…

ς μιλήσουμε μὲ νούμερα καὶ στατιστικὰ στοιχεῖα λοιπόν.
Ἀγγλία:
Ἔρευνα σημειώνει ὅτι οἱ «μετανάστες» ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὰ προνόμια καὶ τὰ ἐπιδόματα τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος τῆς Ἀγγλίας, παρὰ γιὰ δουλειές.

UK English Tutor Notes ‘Migrants’ More Interested in Benefits Than Jobs
Ἀγγλία καὶ Οὐαλία!:
Περισσότεροι ἀπὸ τὸ 56% τῶν Συρίων προσφύγων ἔκαναν διάφορα ἐγκλήματα σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα ἔτος.

England and Wales: Over 56% of Syrian refugees committed severe crimes in less than a year
Ἀγγλία:
Τὸ 80% τῶν μουσουλμάνων τοῦ Λονδίνου ὑποστηρίζουν τὸ ISIS.

Britain: 80% of London’s Muslims support the Islamic State – poll
Βέλγιο:
Τὸ 35% τοῦ πληθυσμοῦ τῶν φυλακῶν εἶναι μουσουλμᾶνοι, παρ’ ὅλο ποὺ στὸν πληθυσμὸ ἀντιπροσωπεύουν μόνον τὸ 6%

Belgium: 35% of prison population is Muslim, who make up only 6% of population
Γερμανία:
Ὁ λογαριασμὸς γιὰ τοὺς Γερμανοὺς φορολογουμένους εἶναι 13,7 δισεκατομμύρια λίρες, μέσα σὲ 18 μῆνες, γιὰ τοὺς μουσουλμάνους μετανάστες.

Germany’s £13.7 BILLION muslim migrant bill in only 18 months
Γερμανία:
Μόνον 17 ἀπὸ τὶς 1.200 σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις μουσουλμάνων ἐμφανίζονται στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς Γερμανικῆς Ἀστυνομίας

Germany hiding crimes: Only 17 out of 1,200 Muslim sex attacks appear in the Police Crime Statistics
Γερμανία:
Μουσουλμᾶνοι μετανάστες διέπραξαν 142.500 ἐγκλήματα μέσα στοὺς πρώτους ἕξι μῆνες τοῦ 2016, 780 κάθε ἡμέρα.

Germany: Muslim migrants committed 142,500 crimes in first six months of 2016 — 780 every day
Γερμανία:
Τὸ 75% τῶν Ἀλγερινῶν μεταναστῶν εἶναι ὕποπτοι γιὰ ἐγκλήματα σεξουαλικῶν ἐπιθέσεων

Germany: 75% of Algerian Migrants Have Been Sex Assault Suspects
Γερμανία:
Μουσουλμάνοι μετανᾶστες πηγαίνουν «διακοπές» στὶς χῶρες του, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ πόλεμος.
(Ἔχει ἐξήγηση: Δὲν εἶναι ὅλη ἡ ἐπικράτεια τῆς κάθε χώρας σὲ πόλεμο. Ἄρα ὅσοι ἔφυγαν ἀπὸ μὴ ἐμπόλεμες περιοχὲς δὲν εἶναι πρόσφυγες καὶ γιὰ αὐτὸ μποροῦν καὶ ἐπιστρέφουν ἐκεῖ γιὰ διακοπὲς καὶ νὰ δοῦν τοὺς δικούς τους!)

Muslim migrants in Germany go on “vacation” to their war-torn homelands
Γερμανία:
Μουσουλμάνοι μετανάστες συνδέονται μὲ 69.000 ἐγκλήματα στοὺς πρώτους τρεῖς μῆνες τοῦ 2016!

Germany: Muslim migrants linked to 69,000 crimes in first three months of 2016
Γερμανία:
Τὸ 80% τῶν Τούρκων μουσουλμάνων ἀξιώνουν πληρωμὲς ἐπιδομάτων τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας

Germany: 80% of Turkish Muslims claim welfare payments
Η.Π.Α.:
Οἱ μουσουλμᾶνοι εἶναι μόνον τὸ 1% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλὰ καταλαμβάνουν τὸ 40% στὶς καταγραφὲς παραπόνων γιὰ διακρίσεις!

U.S. Muslims make up only one percent of the population, but file 40% of workplace discrimination complaints
Ἰταλία:
Ἀναφορὰ κάνει λόγο γιὰ ἄμεσο συσχετιμὸ μεταξὺ μεταναστῶν καὶ αὐξήσεως τοῦ ῥυθμοῦ ἐγκληματικότητος

Italian report: A direct correlation between immigrants and the rise in crime rate
Σαουδικὴ Ἀραβία:
Τὸ 92% σὲ ἔρευνα, ἐγκρίνει τὴν ἐκπροσώπηση τοῦ ἰσλὰμ ἀπὸ τὸ ISIS καὶ τὸν νόμο τῆς Σαρία

Saudi Arabia: 92% approve of ISIS representation of Islam and Sharia law – Poll
Σουηδία:
Περίπου τὸ 77% τῶν βιασμῶν ἔχει διαπραχθεῖ ἀπὸ τὸ 2% τοῦ μουσουλμανικοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ (στατιστικὰ στοιχεῖα ἐγκληματικότητος)

Sweden: est 77% of rapes committed by 2% Muslim male population – Crime statistics
Σουηδία:
500.000 γυναῖκες ἐδέχθησαν σεξουαλικὴ ἐπίθεση μέσα σὲ ἕνα ἔτος

Sweden : Half a million women sex attacked in a year
Σουηδία:
Τὰ σεξουαλικὰ ἐγκλήματα κατὰ γυναικῶν διπλιασιάσθησαν μέσα σὲ τρία χρόνια

Sweden : Sex crimes against women doubled in three years
Σουηδία:
Μετανάστες εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ 95% ὅλων τῶν ἐγκλημάτων, αὔξησις κατὰ 430%

Sweden: Migrants are responsible for 95% of all crimes, overrepresented by +430%
Σουηδία:
Ἕνας στοὺς δέκα μουσουλμάνους μαθητὲς σχολείων, στὴν πόλη  Gothenburg, διάκειται φιλικὰ γιὰ τοὺς τζιχαντιστές

Sweden: One in ten Muslim school students in Gothenburg ‘sympathize’ with Jihadists
Σουηδία:
Ὑπάρχουν 50.000.000 μουσουλμάνοι στὴν Εὐρώπη, τὸ 80% ἐξ αὐτῶν εἶναι ζητιάνοι ἐπιδομάτων

“There are 50mil Muslims in Europe, 80% are beggars on welfare”
Ἔρευνα τοῦ καναλιοῦ Ἂλ Τζαζίρα:
Τὸ 81% τῶν μουσουλμάνων ποὺ ἐρωτήθησαν ὑποστηρίζουν τοὺς ἀποκεφαλιστὲς τοῦ ISIS

81% of Muslims surveyed support Islamic State slaughters – Al Jazeera Arabic Poll
Ἀνάλυσις τοῦ Ἰνστιτούτου REW, στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο:
Ἕνα δισεκατομμύριο μουσουλμάνοι θέλουν τὸν νόμο τῆς Σαρία

PEW Poll Analysis: A billion Muslims want Sharia law
Παπανικολάου Σωτήρης

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Για το Βέλγιο που είμαι και ξέρω καλά το ποσοστό που αναφέρεται δεν μου φαίνεται νορμάλ. Οι Βρυξέλλες μόνο ξέρω ότι έχουν πάνω από 27% μουσλιμς, ίσως και 30%. Το 6% για όλη την χώρα και πάλι δεν μου φαίνεται σωστό. Άντε να είναι 20 αλλά 6 με τίποτα!
Εδώ έχουν γίνει τόσες τηλεοπτικές εκπομπές για το πρόβλημα. Οι δε μουσλιμ οι οργανωμνένοι το ένε ξεκάθαρα ότι είναι θέμα χρόνου να πάρουν όλη την πόλη. Τα παιδιά τους στα σχολεία είναι στο 40-60% σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Το λένε ξεκάθαρα μόνοι τους κι είναι αλήθεια.
Κι όσο για τις παροχές, το Βέλγιο έχει από τα πιο καλά κοινωνικά προγράμματα για τους πολίτες οπότε όλοι, ξένοι και ντόπιοι κάνουν ότι μπορούν για να μην δουλεύουν διότι πολλές φορές μην δουλεύοντας και παίρνοντας κάποιο επίδομα βγάζεις περισσότερα από ότι αν δούλευες. Αν βάλεις ότι οι μουσουλμάνοι έχουν και πολλά παιδιά κά8ε οικογένεια, γεννάνε σαν κουνέλια δλδ, συν το ότι αν έχεις παιδιά τα χρήματα των επιδομάτων ανεβαίνουν καθέτως χαζοί είναι να τρέχουν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αλληλοστήριξη μεταξύ τους. Δεν είναι όπως εμείς που κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας.
Οι Τούρκοι πχ που είναι τεράστια κοινότητα εδώ είναι μια μάζα όλοι και αλληλουποστηρίζονται ο ένας με τον άλλον. Οι μαροκινοί που είναι άπειροι εδώ επίσης το ίδιο.
Έχει γυριστεί και ντοκιμαντερ με την κατάσταση των ανθρώπων αυτών που με διάφορα τεχνάσματα παίρνουν επιδόματα πάνω απο χιλιάρικο/μήνα και κυκλοφορούν με αυτοκίνητα που τα ζηλέυεις. Παράλληλα των επιδομάτων δουλεύουν μαύρα σε δικές τους "επιχειρήσεις" που ένας θεός ξέρει τι.
Τι να λέμε τώρα. Πόσοι από δω πήγαν κι ήρ8αν πολεμώντας στις Συρίες κλπ.
Τι να λέμε.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ανησυχητικά όσα μας λέει ο/η φίλος/-η από το Βέλγιο.