Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Οἱ οἰκουμενιστἐς-λατινόφρονες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ἐδίωξαν τούς ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... Πάπα


ἐν Ἁγίῳ Ὃρει τῇ 27/6/2014 ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο (10/7/2014 πολιτικό ἡμερολόγιο)
Κυριακή Νεομαρτύρων

τελική πράξη τοῦ δράματος στήν ἱστορική, σερβική, .Μ.Χιλανδαρίου ὁλοκληρώθηκε σήμερα πού τό Ἃγιον Ὂρος ἑορτάζει τούς ἐπί Τουρκοκρατίας ἀθλήσαντας Νεομάρτυρας, οἱ ὁποίοι διά τῆς ἂχρις αἳματος ὁμολογίας τους, ἐμεγάλυναν τήν Ὀρθόδοξο πίστι καταισχύνοντας τούς ὁπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου Μωάμεθ.

άχαλίνωτη μανία τῶν παπο-οἰκουμενιστῶν, μή ἀνεχόμενη τήν πεπαρρησιασμένη ὁμολογιακή στάση τῶν: Λουκᾶ μοναχοῦ, Δαμιανοῦ μοναχοῦ, Ὀνουφρίου μοναχοῦ καί Δανιήλ δ. μοναχοῦ, προέβην στήν ἐκδίωξή τους ἀπό τή Μονή τῆς μετανοίας τους.
Χάριν ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλουμε νά σημειώσουμε ὃτι δύο εἷναι τά κυρίως πρόσωπα πού πρωτοστάτησαν καί ὁδήγησαν στόν διωγμό: ὁ ἡγούμενος Μεθόδιος καἰ ἐπιπλέον ἓνας προϊστάμενος, ΠΡΏΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ, συνεργούντων δυστυχῶς διά τῆς σιωπῆς τους τῶν ἑτέρων προϊσταμένων. Αὐτός ὁ πρώην παπικός ἒκανε, ἐντός τῆς συνάξεως, οἰκουμενιστικό "κήρυγμα" ὑπέρ τοῦ πάπα, ἀποδεικνύων διά λόγων καί ἒργων ὃτι στό φρόνημα παραμένει ἐξίσου ἢ καί περισσότερο παπικός ἀπό πρίν! Ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὃτι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ΕΓΚΑΙΡΩΣ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ὂτι παραβαίνουν βασικές διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὂρους, καθότι τίθεται ζήτημα πίστεως καί θά ὂφειλαν νά τό παραπέμψουν στό ἁρμόδιο ὂργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Αὐτοί ὃμως προτίμησαν τόν ρόλο τοῦ διώκτη...
Θεωρήσαμε πρέπον ὢστε τό εὐλαβές πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά  ἐνημερωθεῖ ἐπί τῶν ἐξελίξεων καί παρακαλοῦμε νά συνδράμει δι᾽ ἀποστολῆς email στίς κάτωθι ἠλεκτρονικές διευθύνσεις, ὢστε νά ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση ἐπί τῶν ἀδίκων, παρανόμων καί ἀντιμοναχικῶν ἐνεργειῶν τῆς ἠγεσίας τῆς .Μ.Χιλανδαρίου.
Ἡ ἰσοπέδωση τῶν ὀρθοδόξων ἀντιστάσεων ἀπό τήν οίκουμενιστική φάλαγγα τῶν ἀποστατῶν δέν πρόκειται νά περάσει!
Ἁγιορεῖτες Πατέρες
Ι
ερά Μονή  Χιλανδαρίου
PORTARNICA@ HILANDAR.ORG
Τηλ.Μονής
2377023797  Κέντρο
2377023108   Γραμματεία
2377023129    Επίτροποι  
2377023281   Αντιπροσωπείο
2377023494   φάξ - Τηλεομοιότυπο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
> diplo@presidency.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
> dipl.of.pm@mfa.gr
> ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
> diplof@parliament.gr
> ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
> grypex@mfa.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
> dgypex@mfa.gr
> ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
> anypexeu@mfa.gr
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ
> secret.ier@mfa.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
> dgyfypex.mardas@mfa.gr
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
> dgyfypex.aman@mfa.gr
> ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
> liantis.efstathios@mfa.gr
> Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
> egeniki@mfa.gr
> Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
> e02@mfa.gr
> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
> ydis@mfa.gr
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
> dao@mfa.gr

> Πρεσβεία της Σερβίας
> Beograd@hol.gr

2 σχόλια:

Unknown είπε...

Και μόνο που οι τέσσερις αυτοί μιλούν για "πεπαρρησιασμένη ὁμολογιακή στάση" τους, είναι εγγύηση ότι οι άνθρωποι είναι φευγάτοι από το μοναχικό ήθος και ακραία εγωιστές. Τα υπόλοιπα για "άχαλίνωτη μανία τῶν παπο-οἰκουμενιστῶν" και η επίκληση κοσμικής/πολιτικής βοήθειας είναι αποτέλεσμα του ίδιου εγωισμού. Διόλου μη συμπτωματική η ομοιότητα με τις κινήσεις των καταληψιών της Εσφιγμένου. Απορώ γιατί φιλοξενείτε τις απόψεις αυτές, που μόνο επιζήμιες είναι για το Άγιο Όρος.

Ιω.Ρ. είπε...

Φίλε Constant πρέπει να είσαι εντελώς άσχετος με την Ορθοδοξία.
Θα είσαι και απόλυτα σίγουρος ότι τα Ευαγγέλια είναι 12...
Μήπως ήθελες να σχολιάσεις κάτι για τα haskies και μπέρδεψες τα blogs ?