Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Παππούς Χατζηφλουρέντζος :Ο Χριστός, τόσα βάσανα πέρασε για μας, και εμείς θα παραπονιόμαστε;


Ο Παππούς Χατζηφλουρέντζος (1901-1969) για τη πολλή του αγάπη προς το Θεό, αξιώθηκε από τον Κύριο να έχει το Προορατικό χάρισμα. Προείπε για την Τουρκική κατοχή πολλά χρόνια πριν γίνει, συνέτιζε τους συγχωριανούς και συνανθρώπους του αποκαλύπτοντας τους πολλά κακά που θα συνέβαιναν, είχε προσωπική εμπειρία του Ακτίστου Φωτός, με την δακρύβρεκτη προσευχή του αποσοβήθηκαν δεινά και τέλως προείπε για το θάνατο του για τον οποίο προετοιμάστηκε με απόλυτη νηστεία για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες. Αξιώθηκε επίσης να υποστεί πολλούς χλευασμούς για την Αγάπη του Χριστού καθώς και την ''ρετσινιά του τρελλού'', γι' Αυτόν

Δεν υπάρχουν σχόλια: