Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν ἐποχή μας εἶναι ὅτι τὸ μέλλον δὲν εἶναι πιὰ αὐτό ποὺ ἦτανPaul Valery

Δεν υπάρχουν σχόλια: