Κυριακή 10 Ιουνίου 2012

Μὴ παρακολουθεῖς τοὺς ἄλλους ἁμαρτωλούς πῶς ζοῦν. Ἡ δική τους ἀπώλεια δὲν θὰ σὲ σώσει. Ἅγ. Ἰννοκέντιος Μόσχας

Δεν υπάρχουν σχόλια: