Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ῥεύσουσιν ύδατος ζώντος.

 

1 σχόλιο:

Εμμανουήλ είπε...

Κηρύγματα στην Κυριακή της Πεντηκοστής.

https://kirigmata.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%91%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A3