Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Όσιος Σωφρόνιος _Η πιο μεγάλη τιμωρία για τον άνθρωπο είναι, να τον παραδώσει ο Θεός, στο "ίδιο'' θέλημά του...Στην εποχή μας, που απέρριψε τον Χριστό,κανείς δεν κατανοεί, την ολοφάνερη αυτή "δουλεία!!''....