Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Άγιος Αμφιλόχιος ο ἐν Πάτμῳ_ Έλεγε στα πνευματικά του παιδιά πλην των άλλων : - ξέρετε γιατί ο Άγιος Θεός ερήμωσε την Μικρά Ασία από τον Ελληνισμό το 22;

-Για να γλυτώσει τους Έλληνες από την φωτιά  που θα κατέβει από την Ρωσία στις μέρες μας .

  Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο

Έλεγε επίσης :  - ετοιμαστείτε αδελφοί για να ανάψουμε πάλι τις σβησμένες λυχνίες των  Επτά Εκκλησιών στην Μικρά Ασία τον κατάλληλο καιρό ...