Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

ΈΝΑ ΜΆΘΗΜΑ ΠΟΥ ΟΎΤΕ ΜΕ 1000 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΤΕ ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ.

1 σχόλιο:

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

...ἑέ! κύριε καθηγητά...

κὰτι ξεχάσατε...
μία...μικρή λεπτομέρεια

κι αὐτή ἡ... μικρή λεπτομέρεια
(τὸ..."sujet" ...
δὲ ...humanoid subject ...)
τὸ κοριτσόπουλο δηλαδή
ποὺ ....χρησιμοποιήσατε

εἶναι τώρα, ἐκεῖ ἔξω ἀδικημένο!

"λὲτς μπηγκίν" λοιπὸν ἀποκαθιστώντας αὐτὴν τὴ ἀδικία
κι ὄχι στρεϕόμενος πρὸς τὸν μαυροπίνακα...

...

ἐν ἀγνοίᾳ σας μᾶς δώσατε κι ἕνα δεύτερο μάθημα•

ἕνα μοναδικό ἴσως παράδειγμα,
τοῦ τὶ σημαίνει "δυτικός ἄνθρωπος"

τὶ σημαίνει... ἀνθρωπιστική ἀπανθρωπία

(humanismus apantropus !!!)