Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Άγιος Σωφρόνιος _«Οι Πατέρες δεν ζητούσαν πολλούς λόγους. Λάμβαναν έναν πνευματικό λόγο και έφευγαν στην έρημο και ζούσαν πολλά χρόνια με αυτόν τον λόγο! Προσπαθούσαν να τον εφαρμόσουν και τρέφονταν από αυτόν! Εμείς και λέμε και θέλουμε να ακούμε πολλούς λόγους, αλλά δεν κάνουμε τίποτε για να τους εφαρμόσουμε. Όταν μιλάη κανείς πολύ, τότε αδυνατίζει πνευματικά!»!!

 Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "@h <<Οι Πατέρες δεν ζητούσαν πολλούς λόγους. Λάμβαναν έναν πνευματικό λόγο και έφευγαν στην έρημο και ζούσαν πολλά χρόνια με αυτόν τον λόγο. Προσπαθούσαι να τον εφαρμόσουν και τρέφονταν από αυτόν. Εμείς και λέμε και θέλουμε να ακούμε πολλούς λόγους, αλλά δεν κάνουμε τίποτε για να τους εφαρμόσουμε. 'Όταν μιλάη κανείς πολύ, τότε αδυνατίζει πνευματικά!>>!! Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ (1896 - 1993)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: