Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης γιά προσκύνημα βρέθηκε ό Στάρετς Ηλίας τής Οπτινα λίγο πρίν τήν επιστροφή του στήν Ρωσία καί αφού ολοκλήρωσε τήν Προσκυνηματική επίσκεψη στό Άγιον Όρος.


Μεγάλη Ευλογία καί δέος ένιωσε καθώς ασπάστηκε τήν Κάρα τού Αγίου Δημητρίου.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, Μαλτέζ και εσωτερικός χώροςΜπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και γένι

Δεν υπάρχουν σχόλια: