Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα

 Η ουσία της αποστολής και της διδασκαλίας των Τριών Ιεραρχών είναι η αγωνία τους για την μεταστροφή των ανθρώπων στην πίστη του Ενός και μοναδικού Θεού. Έκαναν δηλαδή για τους ανθρώπους ότι έκαναν πριν από αυτούς οι Προφήτες και οι Απόστολοι. Ό,τι έπραξαν, έγραψαν και εποίησαν απορρέει από αυτή την Αποκάλυψη και Αλήθεια του Θεού. Και επειδή εωράκασι τον Θεόν καθώς εστί, δεν έκρυψαν το τάλαντο, αλλά το μετέδωσαν στους ανθρώπους θεωρία και πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: