Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

Θέλω να θυμάσαι κάτι ...

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, γένι και κείμενο που λέει "COLORBY LIMBIM"
Νά θυμᾶσαι πάντα ὅτι ἡ ζωή σου καί ἡ εὐτυχία εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ!
Νά περνᾶς τή ζωή σου ἐδῶ ἔτσι, ὥστε κάθε στιγμή νά εἶσαι ἕτοιμος νά τήν ἀφήσεις!
Ποτέ σου νά μήν ἐπιτρέψεις οἱ ἀπολαύσεις νά σέ κάνουν νά ξεχάσεις τόν ἑαυτό σου καί τό Θεό!
Νά θυμᾶσαι πάντα ὅτι ἡ ζωή σου καί ἡ εὐτυχία εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ, δῶρα πού δέ σοῦ ἀξίζουν!
Ἁμαρτία εἶναι ὅταν δέν ἀπολαμβάνουμε σωστά αὐτά τά δῶρα, ὅπως καί ὅταν ξεχνᾶμε ὅτι ὅλα ὅσα ἔχουμε στή ζωή μας εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ!
Πάτερ Ἐπουράνιε! Ἂς μήν ξεχνάω ποτέ ὅτι ὅλα αὐτά πού ἔχω εἶναι δικά Σου!
Καί αὐτά τά δῶρα πού συνεχῶς μοῦ χαρίζεις, ἄς μέ κάνουν νά Σέ ἀγαπήσω περισσότερο καί ὄχι νά ἀπομακρυνθῶ ἀπό Σένα!
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

 

2 σχόλια:

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Ευχαριστούμε!

Ανώνυμος είπε...

Σε ευχαριστώ για ότι έχω και για ότι δεν έχω, Εσύ ξέρεις καλύτερα γιατί Εσύ πράττεις με γνώμονα την σωτηρία της ψυχής μας, απλά εμείς οι ελάχιστοι το έχουμε ξεχασει